Ағымдағы нөмір

3(81)


Нөмірді жүктеу (PDF)

СӘУЛЕТ және ДИЗАЙН

ХХ-ХХІ ҒАСЫРЛАРДАҒЫ МҰРАЖАЙЛАР АРХИТЕКТУРАСЫНЫҢ ДАМУ ТЕНДЕНЦИЯЛАРЫ

Г.С.Абдрасилова1*,  А.Айтбаева1

¹ Халықаралық білім беру корпорациясы (КазБСҚА кампусы), Алматы, Қазақстан

https://doi.org/10.51488/1680-080X/2021.3-01

 

Аннотация. Мақалада мұражай ғимараттарының сәулет өнерінің заманауи тәжірибесі зерттеледі. Әдеби және графикалық дереккөздерді талдау нәтижесінде белгілі сәулет нысандарының мысалында жаңа тенденциялар нүктелі түрде анықталды: ескі мұражайларды қайта құру, айқын көркемдік бейнесі бар жаңа ғимараттар салу, аймақтық контекстті білдіруге деген ұмтылыс.

Түйінді сөздер: мұражай сәулеті, қайта құру, регионализм.

Жүктеу

 


ЖАЙЛЫ ҚАЛАЛЫҚ ОРТАНЫ ҚАЛЫПТАСТЫРУ АСПЕКТІЛЕРІ

З.Т. Аймагамбетова¹*, Ж.Б. Ибраева²

1 Халықаралық білім беру корпорациясы (ҚазБСҚА кампусы), Алматы, Қазақстан

2 ІТ халықаралық университеті, Алматы, Қазақстан

https://doi.org/10.51488/1680-080X/2021.3-02  

 

Аннотация. Мақала қалалардың ашықтығын, қауіпсіздігін, өміршеңдігін және экологиялық тұрақтылығын қамтамасыз ету мәселелерін қозғайды. Авторлар азаматтардың жоғары өмір сүру сапасы мен тұрақты экологияны қамтамасыз ету үшін қалаларды дұрыс жобалау, дамыған табиғи-экологиялық негіз құру керек деген қорытындыға келеді. Сонымен қатар, студенттер болашақ мамандар ретінде дизайнды жемісті іздеуде, мысалы, түс схемалары арқылы.

Түйінді сөздер: жайлы орта, тұрақты сәулет, экологиялық көзқарас, кедергісіз орта.

Жүктеу

 


СӘУЛЕТТІК-ТАРИХИ ҚҰНДЫЛЫҚ - ХАЛЫҚ ҚАЗЫНАСЫ

Қ.Қ. Арынов*

Л.Н.Гумилев атындағы Еуразия ұлттық университеті, Нұр-Сұлтан, Қазақстан

https://doi.org/10.51488/1680-080X/2021.3-03

 

Аңдатпа: Мақалада Семей қаласы, Абай көшесі,94 үй мекенжайында орналасқан сәулеттік-тарихи маңызы бар Қазақ инновациялық гуманитарлық-заң университетінің оқу ғимаратын қайта қалпына келтіру жұмытарының кезеңдік нәтижелері туралы және басқа да құнды сәулеттік ескерткіштердің қазіргі жағдайы мен оның болашақ ұрпақтың алдындағы рухани маңыздылығы туралы мәселелер баяндалады.

Түйін сөздер: сәулеттік-тарихи маңызы бар ескерткіштер, қайта қалпына келтіру, күрделі жөндеу, қасбет, орыс классицизмі стилінде тұрғызылған ғимарат

Жүктеу

 


ҰЛТТЫҚ СТИЛЬДЕГІ КӨПФУНКЦИОНАЛДЫ ЭКОЖИҺАЗДЫ ҚҰРАСТЫРУ

С.М.Базарбаева1*, А.Е.Еркин1

Л.Н. Гумилёв атындағы Еуразия Ұлттық университеті, Нұр-Сұлтан, Қазақстан

https://doi.org/10.51488/1680-080X/2021.3-04

 

Аннотация. Мақалада үй тұрмысында қолдануға арналған ұлттық стильдегі көпфункционалды эко-жиһаздың көркемдік образын дамытуға және заманауи  сұраныстарға сай жиһаз концепциясын әзірлеуге, сонымен қатар интерьердегі маңыздылығы көрсетілген. Жүргізілген сауалнама нәтижесінде аудитория талғамы анықталып, үй тұрмысына арналған жиһаз жиынтығының құрастыру ерекшеліктері тұжырымдамасының нұсқасы ұсынылған.  Алғаш рет эргономика қағидаларында негізделген және қазақ ұлттық дәстүрлерді ескере отырып, шағын пәтерлердің интерьер элементтері ретінде жиһаздың көпфункционалды түрлерін жобалауға кешенді тәсіл мәселелері қарастырылған.

Кілт сөздер: көпфункционалды экожиһаз, ұлттық стиль, ою-өрнектер, үлгі, құрастыру.

Жүктеу

 


ОҢТҮСТІК ҚАЗАҚСТАН ЖАҒДАЙЫНДА ЖОЛ БОЙЫНДАҒЫ КЕШЕНДЕРІН СӘУЛЕТТІК-ЖОСПАРЛАУ ҚАЛЫПТАСТЫРУДЫҢ ПРИНЦИПТЕРІ

С.Э. Мамедов1*, Л.А. Джандарова1

1Л.Н. Гумилев атындағы Еуразия ұлттық университеті, Нұр-Сұлтан, Қазақстан

https://doi.org/10.51488/1680-080X/2021.3-05

 

Аңдатпа. Бұл мақалада индустрияға дейінгі кезеңдегі жол бойындағы кешендердің сәулет-жоспарлау қалыптасуына талдау жасалады. Осы құрылымдарды ұйымдастыруға және өзгертуге әсер ететін негізгі факторлар анықталды. Жол бойындағы кешендердің жол бойындағы аумақтық айырмашылықтарының сипаттамасы, сондай-ақ елді мекендердің құрылымы қарастырылады. Ұлы Жібек жолының жол бойындағы объектілерді қалыптастыруға және қалаларды дамытуға әсері айқындалады.

Түйін сөздер:жол бойындағы кешендер, демалыс, қалыптасу, эволюция, жол бойындағы ортаның объектілері.

Жүктеу

 


ПАНДЕМИКАЛЫҚ ЖӘНЕ ҚАЛАЛЫҚ - ЖАҢА ТӘСІЛДЕРДІ ІЗДЕУДІҢ СЕБЕПІ ДИЗАЙНДА

Н.А.Текенова*

«Urbostil» ЖШС Алматы, Қазақстан

https://doi.org/10.51488/1680-080X/2021.3-06

 

Андатпа. 2020 жылдың 11 наурызында Дүниежүзілік денсаулық сақтау ұйымы (ДДҰ) әлемде COVID-19 коронавирус пандемиясын жариялады [1]. Қазіргі әлем жаһандық ауқымда пандемиямен бетпе -бет келді - миллиондаған адамдардың өмір салты өзгерді. Карантин режимі, қозғалысты шектеу, қашықтықтан жұмыс істеу, мектеп оқушылары мен студенттерге онлайн білім беру және тағы басқалар.

Автор Google платформасында «Қала және пандемия» [3] сауалнамасының тіршілік ортасының қауіпсіздігі туралы сауалнаманы әзірледі. Қауіпсіз қала қандай болуы керек? Қалаларды вирустық шабуылдардан қорғау үшін қалалардың дизайнында нені өзгерту қажет? Бұл сұрақтардың барлығы қоғам алдында тұрды - сәулетшілер, қала құрушылар мен урбанистер жаңа «карантиндік» мәселелерді шешу үшін идеяларды іздей бастады.     

Түйін сөздер: карантин, сауалнама, дизайндағы жаңа тәсілдерді іздеу.

Жүктеу

 


ҚАЗІРГІ АРХИТЕКТУРАДАҒЫ ТРАНСФОРМАЦИЯ ЖӘНЕ БЕЙІМДЕЛУ

А.Т. Толеп ¹*, Б.Т. Балыкбаев1

Қ.Сәтбаев ат. Қазақ ұлттық ғылыми зерттеу университеті, Алматы, Қазақстан

https://doi.org/10.51488/1680-080X/2021.3-07

 

Аңдатпа. Трансформируемые элементтері, объектілері және сәулет бұрыннан пайдаланылады адамдармен әр түрлі мақсаттар үшін. Трансформацияланатын жүйелердің дамуын талдау қарапайым статикалық құрылымдарды қолдана отырып жобалау мүмкін еместігін көрсетеді және жаңа құрылымдар құру қажеттілігі шешіледі. Бұл мақалада сәулет өнеріндегі өнер, технология және технологияның өзара байланысы, өзгеретін сәулет объектілері мен жүйелері, сәйкестік сапасы және үнемі өзгеріп отыратын функционалды талаптарға бейімделу қарастырылады.

Түйінді сөздер: сәулет, өнер, трансформация, динамика, қозғалыс, бейімделу, кинетикалық қасбет.

Жүктеу

 


ОҢТҮСТІК ҚАЗАҚСТАННЫҢ ЕҢ ІРІ ҚАЛАЛАРЫНДАҒЫ ЖАҒАЛАУЛАРЫНЫҢ СӘУЛЕТТІК ЖӘНЕ ЖОСПАРЛЫ ҰЙЫМДАСТЫРУЫ

А.Қ.Туякаева1, К.Д. Керимова1*

1Халықаралық білім беру корпорациясы (ҚазБСҚА кампусы), Алматы, Қазақстан

https://doi.org/10.51488/1680-080X/2021.3-08

 

Аннотация. Бұл мақалада Алматы мен Шымкент аумақтарының жағалауларының негізгі мәселелері қарастырылады. Авторлар жағалаудың архитектуралық -жоспарлау ұйымының тұжырымдамалық модельдері мен жобалық ұсыныстарын ұсынды және жағалаудағы аудандардың экологиясын жақсарту бойынша ұсыныстар берді.

Түйінді сөздер: жағалау аймақтары, су кеңістіктерін, қала жағалауларын жаңарту, жағалау аймақтарын, экожүйені, акваторияны қайта құру, интеграцияланған тәсіл.

Жүктеу

 

ҚҰРЫЛЫС КОНСТРУКЦИЯЛАРЫ ЖӘНЕ МАТЕРИАЛДАРЫ

СЕРПІМДІ ЭЛЕМЕНТТЕРДІҢ ДИНАМИКАЛЫҚ   СИПАТТАМАЛАРЫН АНЫҚТАУҒА АРНАЛҒАН ТЕҢДЕУЛЕР

М.Б.Айтуганов1, И.М. Полякова1*

1Халықаралық білім беру корпорациясы, Алматы, Қазақстан

https://doi.org/10.51488/1680-080X/2021.3-09

 

Аңдатпа. Бұл мақалада күшейтілген талшықтардың концентрациясына байланысты нақтыланған серпімді модульдер мен Пуассон коэффициенттерін қолдана отырып, гетерогенді серпімді элементтердің динамикалық сипаттамаларын анықтауға арналған теңдеулер қарастырылады. Жіксіз сильфонның алғашқы үш меншікті жиілігінің оның қалыңдығына және гофрленген тереңдігіне және дәнекерленген сильфонның алғашқы екі меншікті жиілігінің оның қалыңдығына тәуелділігі анықталды және талданды. Акселерометрдің АЧХ және ФЧХ УЭ-мен оның геометриялық параметрлеріне байланысты алынды.

Түйін сөздер: Фазалық жиілік сипаттамалары, амплитудалық жиілік сипаттамалары серпімді элемент, шекаралық жағдайлар, геометриялық параметрлер.

Жүктеу

 


АСИММЕТРИЯЛЫҚ ОРНАЛАСҚАН ЕСІКТЕРІ БАР БИІК ҒИМАРАТТАРДЫҢ ҚАТТЫЛЫҚ ДИАФРАГМАСЫ

Р.К.Әлденбек 1*, Е.Ә.Ельжанов 1, Ж.Б.Байнатов 2

 

1 Халықаралық білім беру корпорациясы, Алматы, Қазақстан

2 Қ. Сәтбаев атындағы Қазақ ұлттық техникалық зерттеу университеті, Алматы, Қазақстан

  https://doi.org/10.51488/1680-080X/2021.3-10

 

Аннотация. Диафрагманың қаттылығын арттыру үшін есіктер симметриялы емес биіктікте орналасқан, яғни.тақтайша түрінде. Осылайша, диафрагманың шамадан тыс икемділігі ішінара алынып тасталады. Саңылауларға қатысты мұндай тұрақты емес жүйені есептеу белгілі бір қиындық тудырады және біз оны қарапайым есептеу арқылы жүзеге асырдық. Есептеу схемасы көп қабатты жақтау ретінде қарастырылды, көлденең жел жүктемесі және тік жүктемелердің әсерінен топсалы тіректерде ауыспалы қимасы бар екі қабатты сәулелер. Қойылған міндеттер күштер әдісімен және графоаналитикалық әдіспен шешіледі. Диафрагманың иілу қаттылығын әртүрлі жүктемелерден анықтау әдістері қарастырылған.

Түйінді сөздер: қаттылық диафрагмасы, есіктер, жақтауды есептеу, екі аралық сәулені есептеу, диафрагманың қаттылығы

Жүктеу

 


БЕТОН ЖӘНЕ ТЕМІРБЕТОН КОНСТРУКЦИЯЛАРЫН ҚАЛПЫНА КЕЛТІРУ ЖҰМЫСТАРЫН ЖҮРГІЗУ САПАСЫНА ӘСЕР ЕТЕТІН НЕГІЗГІ ФАКТОРЛАРДЫ ТАЛДАУ

Б.М.Аубакирова1, Е.Р.Онласынов1*

1Халықаралық білім беру корпорациясы (ҚазБСҚА кампусы), Алматы, Қазақстан

https://doi.org/10.51488/1680-080X/2021.3-11

 

Аңдатпа. Бұл мақалада бетон және темірбетон конструкцияларын қалпына келтіру жұмыстарының сапасына әсер ететін негізгі факторлардың талдауы қарастырылады. Адгезия беріктігін жоғарылату арқылы жөндеу бетонының сыйымдылығын арттыру жолдары көрсетілген. Нәтижесінде оның мәні бетонның созылу беріктігінен төмен болмауы керек
Түйін сөздер: құрылыс, темірбетон конструкциялары бетон конструкциялары, бетон, беті, қабаты, схемасы, құрылымы, көлемі, деформациясы, материалы, процесі, ерітіндісі, коэффициенті.

Жүктеу

 


ҚҰРЫЛЫСТАРДЫҢ ТЕМІР-БЕТОН КОНСТРУКЦИЯЛАРЫНЫҢ ТЕХНИКАЛЫҚ ЖАЙ-КҮЙІН ТЕКСЕРУ ЖӨНІНДЕГІ ЖҰМЫСТАРДЫ ТАЛДАУ

Б.М.Аубакирова1*, Е.Р.Онласынов1

1Халықаралық білім беру корпорациясы (ҚазБСҚА кампусы), Алматы, Қазақстан

https://doi.org/10.51488/1680-080X/2021.3-12  

 

Аңдатпа. Бұл мақалада талдау нәтижелері талқыланады. Конструкциялардың темірбетон конструкцияларының техникалық жай -күйін тексеру бойынша жұмыстарды талдау. Диагностика жүргізілді, физикалық тозу дәрежесі, ақаулар мен зақымдану себептері анықталды, конструкциялардың қалыпты, қауіпсіз жұмыс істеуін қамтамасыз ететін шаралар әзірленді.
Түйін сөздер: құрылыс, темірбетон конструкциялары бетон конструкциялары, топырақ, коллектор, бетон, құрылым, ғимарат, атмосфера, жер асты сулары, ленталы негізі.

Жүктеу

 


ТОПЫРАҚТЫ ҚАДАЛАРМЕН СЫНАУ ӘДІСТЕМЕСІ

А.Ж. Жусупбеков1, А.С. Тулебекова1, А.К. Жанкина1*, А.У. Есентаев1

1Л.Н. Гумилев атындағы Еуразиялық Ұлттық Университеті, Нұр-Сұлтан, Қазақстан

https://doi.org/10.51488/1680-080X/2021.3-13

 

Аңдатпа. Егер топырақтың жоғарғы қабаттары әлсіз, беріктігі төмен және аса сығымды болса, яғни топырақтың қасиеттерін жақсартпай бұрын үстіне шағын іргетастарды орналастыру жарамсыз болып тұрса, онда қадалық іргетастарды орнату қажеттілігі пайда болады. Қадалар салмақты ғимараттан төменгі, әдеттегідей, аса тығызданған және беріктілігі жоғары топырақ қабаттарына береді. Қадалық іргетастар Қазақстанның күрделі топырақ жағдайында кең қолданыс тапты. Мақалада авторлар статикалық баттыру қысым түсіру арқылы қадалардың көтергіш қабілетін сынау нәтижелерін ұсынған. Сынақтар өткізілген жағдайлар, қолданылған жабдықтар, қаданың жүктелуі, оның топырақ сілеміндегі күйі мен құлқы туралы ақпараттарды алатын құрылғылар сипатталған.

Түйін сөздер: қадалар, статикалық сынақ, көтергіш қасиет, баттыру жүктемесі.

Жүктеу

 


СЕРЕБРЯНСК ЖОЛЫНДАҒЫ ҚАР КӨШКІНІ

А.К.Ибраимов1*, А.К.Курбенова2, О.Д. Сейтказинов3

1 Логистика және көлік академиясы, Алматы, Қазақстан

2 Қ.И.Сәтбаев ат. Қазақ ұлттық техникалық зерттеу университеті, Алматы, Қазақстан 

3 Халықаралық білім беру корпорациясы, Алматы, Қазақстан

https://doi.org/10.51488/1680-080X/2021.3-14

 

Аңдатпа. Бұл мақалада көшкіннің пайда болу ықтималдығы, көшкін көлеміне байланысты мүмкін болатын зиян, қар көшкінінің көлемі, қар көшкінінің түрі, көлбеу бұрышы, беткейлердің кедір-бұдырлығы, қар жамылғысының биіктігі көрсетілген. Темір жолдағы қар мен қар күркіреуі сияқты табиғи апатпен бірге жүретін жағдайлар мен факторларға талдау жасалды. Темір жолдағы қар құрсауымен күресудің тиімді тәсілдері баяндалды.

Түйінді сөздер: Қар көшкіні, көшкін қаупі, көшкін көлемі, көшкін түрі, еңістіктіңбұрышы, еңістіктің кедір-бұдыры, қардың қалыңдығы.

Жүктеу

 


ШӨГЕТІН ТОПЫРАҚТАРДЫ ТОПЫРАҚ ЖАСТЫҚТАРЫН СУЛАУ ЖӘНЕ ТАПТАУ АРҚЫЛЫ ТЫҒЫЗДАУ

Я.Б. Құнанбаева*

М. Әуезов атындағы Оңтүстік Қазақстан университеті, Шымкент, Қазақстан

https://doi.org/10.51488/1680-080X/2021.3-15

 

Аңдатпа. Шөгетін топырақтарда салынған ғимараттар мен құрылыстардың сенімділігі мен ұзақ мерзімділігін қамтамасыз ету маңызды міндеттердің бірі болып табылады. Топырақтың шөгуі ғимараттар мен құрылыстардың беріктігінің бұзылуына және оларды одан әрі пайдалану мүмкін еместігіне әкелуі мүмкін. Негізді дайындаудың қолданыстағы әдістерін жетілдіру қажет.

Бұл мақалада тығыздалған топырақ жастықшасының құрылғысымен бірге шөгетін топырақтың қалыңдығын суландыру әдісін қолдану тәжірибесі қарастырылады. Шөгетін топырақтарды сулау және нығыздау бойынша жұмыстар үш картада рет-ретімен жүргізіледі. Ылғалдау тереңдігі 2...3 м, ені 2,0 м траншеялар арқылы жүзеге асырылады.траншеялардың барлық топырағы жүк салу үшін карталардың ішіне жиналады, нәтижесінде топыраққа қосымша қысым 10...30 кПа құрайды. Келесі кезеңде жергілікті қазаншұңқырлар белгілі бір тор бойынша ғимараттардың астына тығыздалады, олар қабатты тығыздағышы бар жергілікті топырақпен толтырылады. Шұңқырлардың айналасындағы тығыздалған аймақтар қабаттасады, нәтижесінде бірыңғай тығыздалған массивті құрайтын тығыздалған топырақ жастықшасы жасалады. Осылайша, топырақтың шөгу қасиеттерін жоюға қол жеткізіледі.

Түйін сөздер: шөгетін топырақ, топырақты сулау, таптау, топырақ жастығы, тығыздалған аймақ.

Жүктеу

 


ҚАСБЕТТЕРДІҢ ҚҰРЫЛЫМДЫҚ ЭЛЕМЕНТТЕРІНІҢ БЕРІКТІК  СИПАТТАМАЛАРЫН ЕСЕПТЕУ ҮШІН ЖҮКТЕМЕЛЕРДІ АНЫҚТАУ

Ж.М. Мұсатай1*, И.М. Полякова1

1Халықаралық білім беру корпорациясы, Алматы, Қазақстан

https://doi.org/10.51488/1680-080X/2021.3-16

 

Аңдатпа. Бұл мақалада ғимараттардың қасбеттік жабындарының элементтеріне әсер ететін мүмкін жүктемелер қарастырылады. Қасбеттік плиталардың, қаптаулардың, көктайғақтың, жел жүктемесінің, плиталарды бекітуге арналған бағыттаушылардың әр түрлі түрлерінің жүктемелері қарастырылады. Еурокодтарды ескере отырып, нормативтік және есептік жүктемелер анықталды, есептеулер жүргізу үшін жүктемелер таңдалды.

Түйін сөздер: қасбеттік құрылымдар, аспалы қасбеттік жүйелер, қаптауыш тақтайшалар, бағыттағыштар, механикалық сипаттамалар, беріктік шегі, серпімділік шегі, аққыштық шегі, уақытша кедергі, алу кедергісі.

Жүктеу

 


БӨЛШЕКТЕУ ТЕХНОЛОГИЯСЫ

Т.А. Толкынбаев1, Л.А. Сиваченко2, Л.М. Утепбергенова1, Г.М. Абдукаликова1*, А.Е. Елеусинова 1

1Л.Н. Гумилев атындағы Еуразия ұлттық университеті, Нұр-Сұлтан, Қазақстан 

Белорус-Ресей университеті, Могилев, Беларусь

 https://doi.org/10.51488/1680-080X/2021.3-17

 

Аңдатпа. Мақалада есепке алынбаған және өнеркәсіпті іске асыру үшін қолжетімді энергия және ресурстарды үнемдеу резервтерінің ғылыми негіздемесі, негізгі құралдарды жаңарту және жоғары деңгейдегі өнім шығаруды игеру қарастырылған. Шикізат пен материалдарды қайта өңдеудің технологиялық бөліністерін жүйелі сала аралықталдау негізінде оларға баға берілді. Ең қымбат технологиялық кешендердің энергия үнемдеу әлеуеті ғылыми негізделген. Мақаланың негізгі нәтижесі әртүрлі материалдарды жан-жақты өңдеуге арналған инновациялық өнер табыстарды әзірлеу және адамның қажеттіліктерін қанағаттандыру үшін қажетті өнімдерді алу арқылы техникалық құрылғыларды жетілдіруді сипаттау болып табылады.

Түйінді сөздер: энерготехнологиялық тұжырымдама, энергетикалық ресурстар, энергетикалық ресурстарды тиімді пайдалану, энергиялық тиімділік, энергия үнемдеу, тұжырымдама, технология.

Жүктеу

 


БЕТОННЫҢ БЕРІКТІГІН БАҚЫЛАУ ДАТЧИКТЕРІН ҚОЛДАНУ ЕРЕКШЕЛІКТЕРІ

А.С. Тулебекова 1,2*, Е.Б. Утепов 1,2, Ш.Ж. Жарасов 1,2

1 Л.Н. Гумилев ат. Еуразия ұлттық университеті,  Нұр-Сұлтан, Қазақстан

2«CSI Research&Lab» ЖШС, Нұр-Сұлтан, Қазақстан

https://doi.org/10.51488/1680-080X/2021.3-18  

 

Аңдатпа. Мақалада датчиктің түрін таңдау, реттелетін талаптарға сәйкес бетон қоспасын калибрлеу әдісін таңдау, бетонның жетілу сенсорының орналасқан жерін, қатаю температурасының изотермиялық дизайн негізінде беріктіктің өсуіне әсер ету дәрежесін ескере отырып, бетонның беріктігін бақылау датчиктерін қолдану алгоритмі берілген. Бұл алгоритм іс жүзінде көрініс тапты, өйткені жоба аясында жасалған бетонның беріктігін бақылаудың сымсыз сенсоры нақты уақыт режимінде таңдалған схемаға сәйкес қолданылды.

Түйін сөздер: бетонның беріктігі, сенсор, калибрлеу, орналасу, стандарт.

Жүктеу

 


ТУРИЗМНІҢ ЭКОЛОГИЯЛЫҚ ҚАУІПТЕРІ

А.Р.Сейтжапарова*

Халықаралық білім беру корпорациясы (ҚАУ кампусы), Алматы, Қазақстан

https://doi.org/10.51488/1680-080X/2021.3-19  

 

Аңдатпа. Экологиялық білім беру мен ағарту қоғамды барлық қызмет түрлерінің, ең алдымен басқарушылық, технологиялық, кәсіпкерлік қызметін экологияландыруға алып келуге тиіс. Бірақ өркениеттің тұрақты, экологиялық қауіпсіз даму моделіне көшу стратегиясындағы ең басты мәселе - бұл идеяларды жүзеге асыруға дайын және адамзаттың өмір сүруі үшін қажет екенін түсінетін жаңа типтегі адамның қалыптасуы.

Түйінді сөздер: туризм, қоршаған орта, ластану, тұрақты туризм, әсер ету, жұмсақ туризм.

Жүктеу

 


МЕМ КРЕОЛИЗДЕНГЕН ИНТЕРНЕТ КОММУНИКАЦИЯСЫНЫҢ ҚҰБЫЛЫСЫ РЕТІНДЕ

А.Т. Бактыгереева*

Халықаралық білім беру корпорациясы (ҚАУ кампусы), Алматы, Қазақстан

https://doi.org/10.51488/1680-080X/2021.3-20    

 

Аңдатпа. Виртуалды шындық әлеміндегі қазіргі байланыстың түрлері мен араласу түрлері қа¬зіргі қоғамның ғаламдық тұлғааралық және топтық байланысын қамтамасыз етеді. Интернетте ақпарат таратудың бір әдісі «мем» деп аталатын құбылыс. Белсенді жұмыс істейтін сөйлесу бөлмелеріне мембраналардың бөлінуі қоғамдық пікірді, тіпті қазіргі менталитетті қалыптастыратын күшті факторға айналды.

Түйін сөздер: Интернет, байланыс, мем, сөйлеу жанры, прецеденттік құбылыс, күлкілі эффект, кролизацияланған мәтін.

Жүктеу


Яндекс.Метрика