Ағымдағы нөмір

2(88)


Нөмірді жүктеу (PDF)

 


 

СӘУЛЕТ ЖӘНЕ ДИЗАЙН

 


 

ҚАЗАҚСТАН АУМАҒЫНДАҒЫ ТУРИСТІК САЛАНЫ ДАМЫТУ МЕН ЖЕТІЛДІРУДЕГІ СӘУЛЕТ ЖӘНЕ ҚАЛА ҚҰРЫЛЫСЫ ЕСКЕРТКІШТЕРІ

Ш.Т. Әбдікаримова

С. Сейфулин атындағы Қазақ агротехникалық университеті, Астана, Қазақстан

 

https://doi.org/10.51488/1680-080X/2023.2-01

 

АндатпаҚазақстанның аумағы ежелден өзіндік мәдениет ретінде дамыды, оның қалыптасуына көшпелі тайпалар мен отырықшы халықтар қатысты. Қазақстан табиғи ландшафттың өзіндік ерекшелігімен, сәулет және қала құрылысы ескерткіштерінің алуан түрлілігімен ерекшеленеді. Азия мен Еуропаның екі тарихи өркениетінің түйіскен жерінде орналасқан ол мәдени жетістіктердің ең жақсысын сіңірді. Сәулет және қала құрылысы ескерткіштері Қазақстан тарихында ерекше орын алады және туризм инфрақұрылымындағы маңызды буын болып табылады. Олар дамып келе жатқан туристік сала жанындағы Қазақстандық және халықаралық туристік маршруттар жүйесіне кіреді. Осы ескерткіштер арқылы біз өткенімізді зерттей аламыз тарихқа тереңірек үңілу. Қазіргі Қазақстан мемлекетінің алдында тұрған маңызды міндеттердің бірі - бұл ескерткіштерді ғылыми негізде терең әрі дәйекті зерделеу, өскелең ұрпақты патриотизм рухында тәрбиелеу. Сәулет және қала құрылысы ескерткіштері танымдық туризмнің негізі болып табылады, олар дәстүрлер мен әдет-ғұрыптар, тұрмыстық және экономикалық қызметтің ерекшеліктері бар барлық әлеуметтік-мәдени ортаны қамтиды. Сәулет және қала құрылысы ескерткіштері ақпараттық әлеуетке ие, бұл күшті туристік мотив болып табылады.

Түйін сөздер: сәулет, қала құрылысы, туризм, инфрақұрылым, құрылыс, ежелгі ес-керткіштер.

 

Жүктеу

 


 

ҚАЗІРГІ ЗАМАННЫҢ СЫН-ҚАТЕРЛЕРІ ЖӘНЕ БОЛАШАҚ СӘУЛЕТТІҢ КОНТУРЛАРЫ

Е.М. Байтенов

Халықаралық білім беру корпорациясы, Алматы, Қазақстан

 

 https://doi.org/10.51488/1680-080X/2023.2-03

 

Аңдатпа. Сәулеттің кеңістіктік параметрлері (морфологиялық деңгейөмір сапа­сына айтарлықтай әсер етедіЕжелгі дәуірден қазіргі уақытқа дейінгі сәулет эволю­циясының схемасы ұсынылғанСоған сәйкессиқырлы (Сәулет), көркемдік (сәулет өнерінің алтын ғасырыкомпоненттері дәйекті түрде үстемдік етедісодан кейін рационалды принцип (Постсәулетабсолюттенеді. Сын-қатерлерге жауап беру үшіноның ішінде алдын-алу үшін өзін-өзі реттейтін морфологиялық негіздің пайда болуы болжануда. Бірақмүмкінбұл Постсәулеттің типтік шындығы болуы мүмкінал алыс болашақта және жалпы алғандаөмірді қолдаудың барлық саласын қамтитын ғаламдық әмбебап өзін-өзі конфи­гурациялау жүйесі де болуы әбден мүмкін.

Түйін сөздер: қиындықтар, болашақ сәулеті, сәулеттің морфологиялық негізі, сәулеттік мазмұн, сәулет осі, өмір параболасы, өзін-өзі ұйымдастыру жүйесі.

 

Жүктеу

 


 

ҚАЗАҚСТАН ЖАҒДАЙЫНДА ШАҒЫН ЖИНАҚТЫ МЕКТЕПТЕРДІ ЖОБАЛАУҒА АРНАЛҒАН ТЕОРИЯЛЫҚ МОДЕЛЬДЕР

У.Д. Дуйсебаев*, О.Н. Семенюк

Л.Н. Гумилев атындағы Еуразия ұлттық университеті, Астана, Қазақстан

 

https://doi.org/10.51488/1680-080X/2023.2-04

 

Андатпа. Мақалада XIX ғасырдың екінші жартысы мен XXI ғасырдың басы аралығында салынған шағын білім беру нысандарының жоспарлық қалыптасуы қадағаланады. Нәтижесінде ықшам, эргономикалық білім беру орталарының жаңа типтерінің теориялық модельдері әзірленді, олар әрі қарай зерттеу және Қазақстанның шағын ауылдарындағы заманауи шағын жинақты мектептерді жобалау тұжырымдамасы ретінде қолдану үшін қызмет ете алады.

Түйін сөздер: шағын жинақты мектеп, сәулеттік-жоспарлау шешімдері, теориялық модель, жоспарлау, эргономика, ауыл.

 

Жүктеу

 


 

ОПТИКАЛЫҚ ИЛЛЮЗИЯЛАР ҚАЛЫПТАУ ҚҰРАЛЫ РЕТІНДЕ

Т.А. Киселева*, М.А. Тайсюганова

Астана Халықаралық университеті, Астана, Казақстан

 

https://doi.org/10.51488/1680-080X/2023.2-06

 

Аңдатпа. Бұл мақалада оптикалық иллюзиялардың негізгі түрлері олардың көптеген жіктеу критерийлерінің бірі бойынша - оларды қолдану тәсілі бойынша, сондай-ақ осы критерий құрылымындағы оптикалық иллюзияларды жүйелеу мәселесі қарастырылады. Оптикалық иллюзиялардың заманауи нұсқаларын тікелей мысалдармен қалыптастыру құралы ретінде қарастыру оларды қолдану – мақаланың қорытынды мазмұны.

Түйін сөздер: иллюзия, құбылыс, қабылдау, проекция, дизайн, эволюция, физикалық денелер, оптикалық әсерлер, перспектива, психологиялық қабылдау, түсіндіру, көру сәулелері.

 

Жүктеу

 


 

СӘУЛЕТ ОРТАСЫ МЕН ТҰРҒЫН ҮЙ КЕШЕНДЕРІН ҚАЛЫПТАСТЫРУДАҒЫ ЭКОЛОГИЯЛЫҚ АСПЕКТІЛЕР (Павлодар қаласының мысалында)

А.А. Корнилова, М.Г. Байдрахманова*

С. Сейфуллин атындағы Қазақ агротехникалық университеті, Астана, Қазақстан

 

https://doi.org/10.51488/1680-080X/2023.2-07

 

Аңдатпа. Бұл жұмыстың мақсаты Павлодар қаласының мысалында қолайлы әлеу­меттік-экологиялық микроклиматтысәулет ортасын және тұрғын үй кешендерін қалыптастыру бағыттарын айқындау болып табылады. Зерттеу барысында табиғи зерттеулер жүргізілдісәулет ортасының қолайлы әлеу­меттік-экологиялық микроклиматын қалыптастыруға әсер ететін аймақтық ерекшеліктер мен факторлар анықталды.

Түйін сөздер: экология, энергия тиімділігі, тұрғын үй кешендері, тұрғын үй құрылысы, тұрғын үй ортасы, тұрғын үй қоры, шағын аудандар.

 

Жүктеу

 


 

СЫРТҚЫ КИІМНІҢ ОҢТАЙЛЫ ПАКЕТІН ЗЕРТТЕУ ЖӘНЕ ӘЗІРЛЕУ

А.Қ. Манап*, Р.О. Жилисбаева

Алматы технологиялық Университеті, Алматы, Қазақстан

 

https://doi.org/10.51488/1680-080X/2023.2-08

 

АңдатпаҒылыми мақалада жоғары талаптары бар материалдардың жаңа пакетін әзірлеу зерттелгенТаңдалған киім пакетінің қаншалықты өзекті екенін анықтау үшін зерттеулер жүргізілдіАлматы қаласының бұқаралық нарығы зерттелдіСауалнама нәтижелері бойынша тұтынушы сапалы орындалған заманауи матадан жасалған бұйымға ие болғысы келетініқұны нарыққа қарағанда сәл жоғары болуы мүмкін және ағымдағы жылға арналған сән бағытын міндетті түрде ескеретіні анықталдыЗерттеу нәтижесінде жобалану үшін эко былғары материалдан жасалған деми-маусымдық тренч таңдалды.

Түйін сөздерэко былғарыкиім пакетітозуэргономикаполимерлі жабындар.

 

Жүктеу

 


 

ЦИФРЛАНДЫРУ ЖОЛЫНДАҒЫ АРХИТЕКТУРАЛЫҚ ПІШІНДЕРДІҢ ҚАЛЫПТАСУДАҒЫ МӘДЕНИ КОНВЕРГЕНЦИЯНЫҢ ӨЗЕКТІЛІГІ

А.С. Набиев1, С.Б. Поморов2,*

1Халықаралық білім беру корпорациясы, Алматы, Қазақстан

2И.И. Ползунова атындағы Алтай мемлекеттік техникалық университеті, Барнаул, Ресей

 

https://doi.org/10.51488/1680-080X/2023.2-09

 

Аңдатпа. Мақалада жаһандану негізінде Цифрлық архитектуралық қалыптасудағы мәдени конвергенция мәселелерікиберфизикалық жүйеге цифрлық трансформацияның енуі зерттеледіЗерттеудің теориялық-аналитикалық әдісін қолдана отырыполардың проблемалары анықталды мәдени конвергенцияның сәулеттік формаға әсеріНәтижесінде цифрландырудың өзектілігіноның еңбек мәдениеттеріне әсерін анықтау міндеттері шешілдіоң және теріс жақтары анықталдыцифрландыру контекстінде сәулеттік жобалаудың қайшылықтары анықталды.

Түйін сөздер: мәдени конвергенцияжаһанданусандық сәулеттік формакиберфизикалық жүйежасанды интеллект.

 

Жүктеу

 


 

ЖАПОНИЯ СӘУЛЕТІ: ЗАМАНАУИ ЖАҒДАЙДАҒЫ ДӘСТҮРЛЕРДІ ИНТЕРПРЕТАЦИЯЛАУ

Ю.В. Онищенко*, Г.С. Абдрасилова

Халықаралық білім беру корпорациясы, Алматы, Қазақстан

 

https://doi.org/10.51488/1680-080X/2023.2-10

 

Аңдатпа. Ерекше архитектураның ауқымы болып табылатын Жапония ғимараттар мен құрылыстарды салудағы дәстүрлердің сабақтастығын көрсетеді. Бұл XX–XXI ғасырдың басында қалыптасқан құрылыс тәжірибесінің дәйекті өзгеруі дәстүрлі шешімдерді инновациялық түсінуге сүйене отырып, жаңа жағдайларға бейімделетін Жапонияның тұрақты архитектурасы. Сонымен қатар, Жапон архитектурасындағы дәстүр жаңа технологиялық деңгейде ғана емес, сонымен қатар жаңартылған қалыптау тілін де қолданады. Жапон сәулетшілерінің іске асырылған жобаларын талдау жайлы микроклимат құру әдістерін түсінуге, заманауи ғимараттардың жарқын көркемдік мәнерлілігі мен тұрақтылығына қол жеткізуге бай материал береді.

Түйін сөздерсәулет өнеріндегі дәстүрлердің сабақтастығы, Жапония сәулеті, такаюки, кигуми, синден, тата ана джуке.

 

Жүктеу

 


 

СӘУЛЕТ ӨНЕРІНДЕГІ ШЕҢБЕР МЕН ШАРШЫНЫҢ ОДАҒЫ-КӨШПЕЛІ ЖӘНЕ ЕГІНШІЛІК МӘДЕНИЕТТЕРІНІҢ ОДАҒЫ

Л.Ш. Рахимжанова1,*, Ж.С. Кайнбаева2, Ж.Н. Пазлышанова2

1«Алматыбасжоспар» ғылыми-зерттеу институты» ЖШС, Алматы, Қазақстан

М. Өтемісов атындағы Батыс Қазақстан мемлекеттік университеті, Орал, Қазақстан

 

https://doi.org/10.51488/1680-080X/2023.2-11

 

Аңдатпа. Мақалада архитектурадағы шеңбер мен шаршының белгілері қарастырыладыолар ежелгі дәуірден бастап циркуль мен үшбұрыш көмегімен салынғанШеңбер мен шаршының одағы - бұл аспан мен жердіңрух пен дененің одағысонымен қатарбіздің ойымызшабұл көшпелі және ауылшаруашылық мәдениеттерінің бірлесуінің көрінісіБұл белгілер келесі комбинацияларда кездеседішаршыдағы шеңбершеңбердегі шаршыолар әр түрлі символдық мағынаға иебіріншісінде - уақытша жер денесіне жабылған жанекіншісі бағыттаушы ақыл-ойдытабиғаттан тыс құрылымдарды және ағартушылықтың айқын­дығын білдіредіШеңбердегі шаршы сиқырлы фигуралардың ішіндегі ең қуаттысы – деп мәлімдейді Блаватская Е.П., "Құпия доктринакітабында.

Түйін сөздер: орталық сәулет, символизм, шеңбер, шаршы, аспан, жер.

 

Жүктеу

 


 

ЭКОЛОГИЯНЫҢ ЗАМАНАУИ МӘСЕЛЕЛЕРІ ЖӘНЕ МЕКТЕП ҒИМАРАТТАРЫНЫҢ ЭКО СӘУЛЕТІН ҚАЛЫПТАСТЫРУ

С.ШСадықова*Г.ҚДлімбетова

Л.Н. Гумилев атындағы Еуразия ұлттық университеті, Астана, Қазақстан

 

https://doi.org/10.51488/1680-080X/2023.2-12

 

АңдатпаМақалада қоршаған ортаның ластануының жаһандық процестерімен байланысты экологияның заманауи мәселелері, экологиялық білім беруді қалыптастырудың және мектеп ғимараттарының экоархитектурасын құрудың өзекті процестері қарастырылады. Жалпы білім беретін мекемелердің эко архитектурасын қалыптастыру озық халықаралық тәжірибе, оларды жобалау және салу мысалдарында ашылады. Сонымен қатар, Қазақстанда экологиялық білім берудің қалыптасу мәселелері және осыған байланысты білім беру мекемелерін жобалаудағы жаңа экологиялық тәсіл туралы айтылды. Қазақстанда эко мектептерді құрудың алғашқы мысалдары олардың архитектурасын тұтастай қалыптастыру тұрғысынан, сондай-ақ олардың ішкі Білім беру кеңістігін құрудағы экологиялық принциптер тұрғысынан талданды.

Түйін сөздерсәулет, жасыл құрылыс, білім беру кеңістігі, қоршаған орта, дизайн, мектеп ғимараттары, экомектеп, экология.

 

Жүктеу

 


 

ЖОҒАРЫ БІЛІМ ОРЫНДАУ ТӘЖІРИБЕСІН ТАЛДАУ ЖӘНЕ ДИЗАЙНДЫҚ ОЙЛАУ ПӘНІН ҚАШЫҚТАН ФОРМАТТА ОҚЫТУДЫҢ ЗАМАНАУИ ТЕХНОЛОГИЯЛАРЫН ЕНГІЗУ МҮМКІНДІКТЕРІ

А.Т. Сатанова*, А.Т. Ахмедова

Халықаралық білім беру корпорациясы, Алматы, Қазақстан

 

https://doi.org/10.51488/1680-080X/2023.2-13

 

Аңдатпа. Мақалада тиімді оқыту стратегияларыкурстың қажеттілігітанымал EDX қашықтықтан оқыту сайты, YouTube, подкасттар және танымал Instagram, Telegram әлеуметтік желілері мысалында курс бағдарламасы контекстінде онлайн форматта дизайнды ойлауды үйретуге арналған қолжетімді заманауи ресурстар қарастырыладыМақа­лада дизайнерлік студенттерге арналған дизайнерлік ойлау бойынша оқу бағдарламасын құрудың негізгі құралдары мен элементтері суреттелген және жіктелген.

Түйін сөздер: дизайн ойлау, онлайн оқыту, онлайн курс, университетте қашық­тық­тан оқыту, онлайн оқыту.

 

Жүктеу

 


 

МӘДЕНИ ОРТАЛЫҚТАРДЫҢ СӘУЛЕТТІК ДАМУ ЕРЕКШЕЛІКТЕРІ

А.Қ. Туякаева, К. Азадзой*

Халықаралық білім беру корпорациясы, Алматы, Қазақстан

 

https://doi.org/10.51488/1680-080X/2023.2-14

 

Аңдатпа. Бұл мақалада мәдени орталықтардың тарихи кезеңдегі сәулеттік даму тәжірибесі қарастырылыпсәулет түрі ретінде мәдениет орталықтарының негізгі ерекшеліктері қарастырылғанЗерттеу барысында тарихи маңызы бар мәдени орталықтардың көптеген мысалдары зерттелдіДегенменқазіргі құжат талдау бөлігі ретінде бірнеше сәулеттік әсерлі бөліктерге назар аударадыЕжелгі дүние мен Азияның орта ғасырларындағы мәдени орталықтардың сәулет өнерінің даму үлгілері әрі қарайғы зерттеулердің бағытын анықтау үшін талдандымәдени орталықтың сәулет түрі ретінде пайда болуының алғы шарттары айқындалады.

Түйін сөздер: мәдени орталық сәулетіғибадатханабақбазармонша.

 

Жүктеу

 


 

ҚАЗАҚСТАН КӘСІПКЕРЛІК ОРТАЛЫҚТАРЫНЫҢ ӘЛЕУМЕТТІК ИНФРАҚҰРЫЛЫМЫНЫҢ ЭВОЛЮЦИЯЛЫҚ ЖӘНЕ ИНТЕГРАЦИЯЛЫҚ ЕРЕКШЕЛІКТЕРІН ТАЛДАУ

Т.К. Узакбаев*, Л.Т. Нуркушева, Н.В. Игнатьева, Ж.А. Иманбаева

Халықаралық білім беру корпорациясы, Алматы, Қазақстан

 

https://doi.org/10.51488/1680-080X/2023.2-15

 

АңдатпаБұл зерттеуде Алматы қаласындағы ірі әкімшілік ғимараттардың әлеуметтік құрылымының өзгеру динамикасы талданадыНегізгі мақсат – сұраныстағы әлеуметтік инфрақұрылымның типологиялық ерекшеліктерін және олардың интеграциялану тенденцияларын анықтауҚұрылыс кезеңіндегі әлеуметтік нысандардың құрамы және соңғы бірнеше жылдағы ғимараттың функционалдық пайдаланудан кейінгі өзгеруі анықталды.

Түйін сөздер: сәулет, іскерлік орталық, қала құрылысы, қалалық орта, қала бейнесі.

 

Жүктеу

 


 

ШАҒЫН ӨНЕРКӘСІПТІК ҚАЛДЫҚТАРДЫ ТОЛТЫРҒЫШТАРДЫҢ ӨЗДІГІНЕН ТЫҒЫЗДАЛАТЫН БЕТОН САПАСЫНА ӘСЕРІ

Хома Баракзай*, Джан Габриэле Фини

Халықаралық білім беру корпорациясы, Алматы, Қазақстан

 

https://doi.org/10.51488/1680-080X/2023.2-16

 

Аңдатпа. Осы мақалада көрсетілген зерттеудің алғышарты құрылыс материалдары өнеркәсібінде жиі қолданылатын өнеркәсіптік қалдықтарды жою қажеттілігі болып табыладыСондай-аққарқынды дамып келе жатқан құрылыс индустриясы ғалымдардың назарын және олардың жұмыстарын құрылыс жұмыстарын жүргізу технологиясын жетілдіруге бағыттауды талап етедіОсылайшамақала Қазақстанда бар әртүрлі ұсақ дисперсті толтырғыштардың (өнеркәсіптік қалдықтардыңөздігінен тығыздалатын бетон қоспаларына (SCC) және олардың реологиялықфизикалық және техникалық қасиеттеріне әсерін зерттеуге арналғанЖүргізілген зерттеулерге сәйкесұсақ дисперсті толтырғыштың ең тиімді түрі және жергілікті шикізатқа негізделген жоғары сапалы SCC қоспасын алуға мүмкіндік беретін минералды қоспаның ең оңтайлы түрі анықталдыНәтижесінде микро кремний диоксидін басқа өндірістік қалдықтармен салыстырғанда қолдану ерте қатаю кезеңінде жоғары қысу беріктігі бар SCC конгломератын алуға әкелдіЭкономикалық тиімділік және сапаны арттыру тұрғысынан зерттеу нәтижелері Қазақ­станда жұмыс істейтін тауарлық бетон өндірушілер үшін практикалық құндылыққа ие.

Түйін сөздер: өздігінен тығыздалатын бетон, сенімділік, бетон қоспасы, өнеркәсіптік қалдықтар, қалдықтардан жасалған ұсақ дисперсті толтырғыш.

 

Жүктеу

 


 

ҚҰРЫЛЫС КОНСТРУКЦИЯЛАРЫ МЕН МАТЕРИАЛДАРЫ

 


 

ЖАСЫЛ ҚҰРЫЛЫСҚА АРНАЛҒАН ЭНЕРГИЯНЫ ҮНЕМДЕЙТІН ЖЕҢІЛ БЕТОН

А.С. Естемесова1,*, З.Н. Алтаева1А.Г. Есельбаева2

1Халықаралық білім беру корпорациясы, Алматы, Казахстан

2Қазақстанның инновациялық және телекоммуникациялық жүйелер университеті, Орал, Қазақстан

 

https://doi.org/10.51488/1680-080X/2023.2-17

 

Аңдатпа. Мақалада Астана-Энергия ЖЭО-2 күлін қолдану арқылы энергия тиімді­лігімен жеңіл бетонды (арболитзерттеу нәтижелері көрсетілгенКүлді қолдану күріш қабығының цементпен тұтасуын жақсартатыны және арболитті қоспаның қолайлы жайылуына жақсы әсер ететіні анықталдыЖеңіл бетондағы оңтайлы күл мөлшері 10% болып табыладыөйткені оның мөлшерін одан әрі арттыру беріктікті 30-41% төмен­детедіОсыған сәйкес энергиялық тиімді құрылыс үшін күріш қауызы негізіндегі энергияны үнемдейтін арболиттің құрамы алындыСондай-ақ күріш қауызын химиялық қоспалармен өңдегенде оның цемент тасына ұстасу күші өзгеретініал сұйық шыны мен мочевина қосылған 40°С суға малынған кезде 40%-ға жоғарылайтыны анықталды.

Түйін сөздер: күріш қабығыкөкеніс агрегатыарболитті қоспасыарболиткүладгезия күшісұйық шыны.

 

Жүктеу

 


 

ПОРТЛАНДЦЕМЕНТ КЛИНКЕРІН КҮЙДІРУ КЕЗІНДЕ ТЕФРИТОБАЗАЛЬТТАР МЕН ҚОРҒАСЫН ҚОЖДАРЫН БАЛАМА ШИКІЗАТ РЕТІНДЕ ПАЙДАЛАНУ

Б.Е. Жакипбаев1,2,*, Н.Н. Жаникулов3

1М.Әуезов атындағы Оңтүстік Қазақстан университеті, Шымкент, Қазақстан

2Академик Ә.Қуатбеков атындағы Халықтар достығы университеті, Шымкент, Қазақстан

3Е.А.Бөкетов атындағы Қарағанды университеті, Қарағанды, Қазақстан

 

https://doi.org/10.51488/1680-080X/2023.2-18

 

Аңдатпа. Цемент өндірісіндегі негізгі шикізат карбонатты және сазды жыныстар, сондай-ақ өнеркәсіптік және техногендік қалдықтардың кейбір түрлері болып табылады. Қазақстанның жер қойнауы цемент өндіруге арналған шикізатқа бай, бірақ жоғары сапалы табиғи шикізат қоры шектеулі. Қазақстанда геология комитетінің деректері бойынша 480.2 млн. т қорларының жалпы балансы бар 122 әктас кен орны барланды. Сазды жыныстардың кен орындары Қазақстанның барлық өңірлерінде белгілі. Сазды жыныстардың 1500 кен орны өсірілді. Бұдан басқа, республиканың көптеген өңірлерінде өнеркәсіптік және техногендік қалдықтардың миллиондаған үйінділері бар. Қазіргі уақытта жинақталған өнеркәсіптік қалдықтардың көлемі 30 млрд. тоннадан асады. Осы зерттеулеріміздің мақсаты – портландцемент өндірісінде клинкерді күйдіру кезінде тефритобазальт пен қорғасын қожын сазды және темір құрамдас бөлікті алмастырғыш ретінде пайдалану мүмкіндігін зерттеу.

Түйін сөздер: тефритобазальт, қорғасын қождары, клинкер, микроқұрылым, генезис, портландцемент.

 

Жүктеу

 


 

АУА ҚАБАТЫ БАР СЫРТҚЫ ҚОРШАУ КОНСТРУКЦИЯЛАРЫНЫҢ ЖЫЛУ КЕДЕРГІСІН МОДЕЛЬДЕУ

Н. Жаңабай1,*, С. Буганова2, И. Байділлә1, А. Тағыбаев1

1М. Әуезов атныдағы Оңтүстік Қазақстан Университеті, Шымкент, Қазақстан

2Халықаралық білім беру корпорациясы, Алматы, Қазақстан

 

https://doi.org/10.51488/1680-080X/2023.2-19

 

Аңдатпа. Жұмыста ANSYS бағдарламалық кешенінде есептелген әртүрлі шекаралық жағдайларда қоршаудағы температура өрістері зерттелді, мұнда қабаттың немесе арнаның жылу кедергісін анықтау үшін итерациялық есептеу схемасы қолданылды. Барлық әзірленген конструкциялардың ішіндегі ең тиімдісі сыртқы бетінде жылу кедергісі көрсеткіші бойынша басқа конструкциялардан асатын жылу шағылыстыратын экраны бар ауа қабаттары бар консрукция болып табылады: ең төменгі сыртқы температурада 14,5%-ға, ең жоғары температурада – 14,2%-ға, ең суық бес күндік орташа температурада – 16,7%-ға, ал орташа температурада жылыту кезеңі аяқталғаннан кейінгі бірінші айдың температурасы – 16%, ал көлденең немесе тік арналардың жылу кедергісі бірдей мәндерге ие.

Түйін сөздер: шағылыстыратын экран, ауа қабаты, жылу оқшаулағыш материал, сыртқы қоршау, жылу кедергісі, температура өрісі.

 

Жүктеу

 


 

КІРПІШ ҚАЛАУЫН КҮШЕЙТУДЕ ЗАМАНАУИ ҚҰРЫЛЫС МАТЕРИАЛДАРЫНЫҢ ҚОЛДАНЫЛУЫН ЗЕРТТЕУ

А.У. Жапахова1,*, С.С. Удербаев1, Н.К. Келмағамбетов2, Г.У. Жапахова3, К.О. Майханова3

1Қорқыт Ата атындағы Қызылорда университеті, Қызылорда, Қазақстан

2Ашық университеті, Қызылорда, Қазақстан

3И.Абдикаримов атындағы Қызылорда аграрлық техникалық жоғары колледжі

 

https://doi.org/10.51488/1680-080X/2023.2-20

 

Аңдатпа. Мақалада композициялық материалдарды пайдаланып, сондай-ақ тот баспайтын болаттан жасалған бұрандалы сырықтарды пайдалану арқылы кірпіш қалаудың күшейту әдістері қарастырылады. Бұл әдістер Қазақстанда олардың қолданылуын реттейтін нормативтік базаның болмауына байланысты кеңінен қолданылмаған. Дәстүрлі күшейту әдістері тиімді, бірақ кейбір жағдайларда олар қолдануға жарамсыз. Мысал ретінде сыртқы келбетін сақтау анықтаушы фактор болып табылатын тарихи ғимараттардың жүк көтергіш құрылымдарын күшейту болып табылады. Бұл жағдайда талқыланған әдістерді пайдалану негізделген балама бола алады.

Түйін сөздер: құрылымдарды күшейту, кірпіш қалау, композициялық материалдар, анкер, бұрандалы өзектер.

 

Жүктеу

 


 

D150 ЖӘНЕ D200 МАРКАЛЫ ЖЫЛУ ОҚШАУЛАҒЫШ ПЕРЛИТ БЕТОНДАРЫ

Г.Б. Ибраимбаева1,*, М.С. Садуакасов2, М.А. Ермуханбет3, Т.Б. Мейрханов4, А.М. Шойбекова2

1Халықаралық білім беру корпорациясы, Алматы, Қазақстан

2«Алматы Бетон материалдары» ЖШС, Алматы, Қазақстан

3Қ. Сәтбаев атындағы Қазақ ұлттық техникалық зерттеу университеті, Алматы, Қазақстан

4Nazarbayev university, Астана, Қазақстан

 

https://doi.org/10.51488/1680-080X/2023.2-21

 

Аңдатпа. Мақалада аса жеңіл перлитобетонның құрамын әзірлеу және физика-механикалық қасиеттерін зерттеу бойынша зерттеу нәтижелері келтірілген. Көбікті қолдану цемент қамырының көлемін күрт арттыруға мүмкіндік беретіні анықталды, бұл ерітіндіні кеңейтілген перлит құмының нәзік, әлсіз берік дәндерімен араластыруға мүмкін­дік береді. Эксперименттік зерттеулер нәтижесінде орташа тығыздығы құрғақ күйінде 150-200 кг/м3, қысу беріктігі 0,32-0,43 МПа, жылу өткізгіштік коэффициенті 0,048-0,052 Вт/(м·°с) болатын перлитобетон алынды. Плиталар тұрғын және қоғамдық ғимараттарды жылу оқшаулауға арналған. Алматы қ. жағдайында плиталардың қалыңдығы 10 см бол­ған кезде ғимараттардың сыртқы конструкцияларына қажетті жылу қорғанысы қамтамасыз етіледі.

Түйін сөздер: жылу оқшаулау, тығыздық, перлит бетон, беріктік, жылу өткіз­гіштік, әсіресе жеңіл.

 

Жүктеу

 


 

КЕҢЕЙТІЛМЕЙТІН ЖИНАҚТАҒЫШ ҚҰРЫЛЫМДАРДАҒЫ КҮТІЛЕТІН ҚЫСЫМДЫ АНЫҚТАУ ӘДІСТЕМЕСІ

Р.Б. Кудабаев1, И.О. Касимов2, Р.А. Риставлетов1,  Э.Н. Қалшабекова1, М.А. Қамбаров1,*

1М.Әуезов атындағы Оңтүстік Қазақстан университеті, Шымкент, Қазақстан

2Ташкент сәулет-құрылыс институты, Ташкент, Өзбекстан,

 

https://doi.org/10.51488/1680-080X/2023.2-22

 

Аңдатпа. Шөгу жылу аккумуляторы негізіндегі конструкцияның жұмысына үлкен әсер етедісондықтан жылу аккумуляциялаушы материалдары бар құрылымдарды әзірлеу кезінде материалдың сығылу коэффициентінен кеңейтілмейтін (жабыққұрылымдағы қысымын анықтау қажеттілігі туындайдымұны материалдың эксплуатациялық сипаттамасы деп санауға боладыМақалада зерттелетін жылу аккумуляциялаушы материалдарының шөгуі (және кеңеюітуралы деректер және кристалдық күйдегі жылу аккумуляциялаушы материалдарымен толтырылған герметикалық батарея құрылымдарында пайда болатын қысымды бағалау әдісі берілгенЖылу аккумуляциялаушы материалы бар құрылымдардың қалыпты жұмыс істеуі үшін онда қысымның жоғарылауын болдырмайтын жағдайларды жасау немесе жылу аккумуляциялаушы материалы бар құрылымдарын толтыру кезінде материалдың шөгуін ескеру қажет немесе балқу температурасы төмен жылу аккумуляциялаушы материалын пайдалану қажет екендігі анықталды.

Түйін сөздер: қоршау конструкциялары, н-алкандар, жылуаккумуляциялаушы материалдар, шөгу, аккумулятордағы қысым, фазалық ауысу, сұйық парафин.

 

Жүктеу

 


 

ГИДРОТЕХНИКАЛЫҚ БЕТОНДАРДЫҢ АБРАЗИВТІ ТОЗУҒА ТӨЗІМДІЛІГІНЕ БЕТТІК БЕЛСЕНДІ ЗАТТАРДЫҢ ӘСЕРІ

Ж.Н. Молдамұратов1,*, B. Piatek2, Ш.М. Құлтаева1, Ж.А. Үсенқұлов3

1Халықаралық білім беру корпорациясы, Алматы, Қазақстан

2Жешув технологиялық университеті, Жешув, Польша

3М.Әуезов атындағы Оңтүстік Қазақстан университеті, Шымкент, Қазақстан

 

https://doi.org/10.51488/1680-080X/2023.2-23

 

АндатпаГидротехникалық бетондардың абразивті тозуға төзімділігіне беттік белсенді заттар мен су-цемент қатынасының әсерін эксперименттік зерттеу нәтижелері ұсынылған. Гидротехникалық бетонның абразивті әсерлерге тозуға төзімділігіне әртүрлі факторлардың әсерін анықтау үшін бірқатар зертханалық сынақтар және гидротехникалық құрылымдарды далалық зерттеу жүргізілді. Зерттеулер бетондар мен ерітінділердің абразивтілігінің зертханалық сынақтарын салыстыру арқылы жүргізілді. Гидрофильді беттік-белсенді қоспа ретінде тәжірибелерде сульфитті-спиртті барда (ССБ), ал гидрофобты сабын қоспасы қолданылды. Құрылымдық өзгерістер электронды микроскопиялық талдау әдісімен зерттелді. Бетонның абразивтілігінің бірқатар факторларға тәуелділігі анықталды: су-цемент қатынасы мен беріктігі, толтырғыштың түрі, цементті ұнтақтаудың майда болуы, үлгілердің жасы, беттік белсенді заттардың қоспаларын қолдану, төсеу әдісі.

Түйін сөздер: беттік белсенді заттар, гидротехникалық бетон, цемент ерітіндісі, абразивтілік, мүжілу (тозу).

 

Жүктеу 

 


 

ТАБИҒИ ТАСТЫ ӨНДІРУ ҚАЛДЫҚТАРЫ МЕН ХИМИЯЛЫҚ ҚОСПАЛАРДЫҢ БЕТОН ҚОСПАСЫНЫҢ ТЕХНОЛОГИЯЛЫҚ ҚАСИЕТТЕРІНЕ БІРЛЕСКЕН ӘСЕРІН ЗЕРТТЕУ

А.КТолегенова1*А.СЕспаева1З.НАлтаева2

1Сәтбаев университетіАлматыҚазақстан

2Халықаралық білім беру корпорациясыАлматыҚазақстан

 

https://doi.org/10.51488/1680-080X/2023.2-24

 

Аңдатпа. Бейнеу кен орнының табиғи тас қабығын және химиялық қоспаларды өндірудің аралау қалдықтарының бетон қоспасының қасиеттерінің сақталуына әсері зерттелді. MasterRheobuild 5555 суперпластификаторын қолданған кезде (байланыс­тырғыш массасының 1,6% немесе 6,75 кг/м3бетон қоспасының қозғалғыштығының сақ­талуы 2 сағатты құрайтыны анықталдысодан кейін оның күрт төмендеуі байқалады және бұл ауа көлемінің 16% дейін төмендеуімен бірге жүреді. Sika ViscoCrete 20HE KZ суперпластификаторының В35 бетон қоспасының құрамына енгізу тұтқыр массаның 1% мөлшерінде немесе 4,20 кг/м3 қозғалғыштығының сақталуын 4 сағат 30 минутқа дейін ұзартады және конус шөгуінің төмендеуі тартылған ауаның бастапқы көлемінің 7%-ға дейін төмендеуімен қатар жүредіЗерттеу нәтижелері суперпластификаторлары бар бетон қоспаларының сақталуын арттыру үшін ең алдымен жақсы үйлесімділікке ие «суперпластификатор – цемент – толтырғыш» компоненттерін таңдау қажет екенін көрсетті.

Түйін сөздер: ара қалдықтарықабық тасбетон қоспасыхимиялық қоспаларреологиялық қасиеттерітартылған ауаберіктігі.

 

Жүктеу

 


 

ДІРІЛ ҚОЗДЫРҒЫШ МЕХАНИЗМІНІҢ ДИНАМИКАЛЫҚ СИНТЕЗ ЕСЕБІНІҢ АНАЛИТИКАЛЫҚ ШЕШІМІ

А.Е. Тусупова1,*, А.Т. Нурмаганбетова2

1Л.Б. Гончаров атындағы Қазақ автомобиль-жол институты, Алматы, Қазақстан

2Халықаралық білім беру корпорациясы, Алматы, Қазақстан

 

https://doi.org/10.51488/1680-080X/2023.2-25

 

Аңдатпа. Бұл мақалада иінтіректі механизмдердің оңтайлы динамикалық синтезі құрылып оның негізінде іргетасқа импульстік әсер ету діріл қоздырғышы механизмінің динамикалық синтезі жасалынды. Өзгертілген мақсаттық функцияны енгізу арқылы механизм звеноларының оңтайлы өлшемдерін де анықтауға мүмкіндік беретін аналитикалық және оңтайландыру әдісі әзірленді. Механизмнің геометриялық өлшемдері мақсаттық функцияға сызықты емес түрде енетіндіктен (жеңілдердің айналу бұрыштары, жылдамдықтардың аналогтары және үдеулердің аналогтары арқылы жанама түрде), оларды табу үшін сандық оңтайландыру әдістері қолданылады. Бұл жағдайда минимумға жетудің әрбір қадамында механизмнің масса-инерциялық параметрлері аналитикалық жолмен анықталды.

Түйін сөздер: синтез, иінтрек, механихм, динамика, импульс.

 

Жүктеу

 


 

Инженерлік жүйелер мен желілер. Геодезия

 


 

ЖАМБЫЛ ГЕОДИНАМИКАЛЫҚ ПОЛИГОНЫНДАҒЫ ТІК ҚОЗҒАЛЫСТАРДЫ АНЫҚТАУ БОЙЫНША ГЕОДЕЗИЯЛЫҚ ЖҰМЫСТАР

И.А. Кузнецова, М.М. Касенжанов*

Халықаралық білім беру корпорациясы, Алматы, Қазақстан

 

https://doi.org/10.51488/1680-080X/2023.2-26

 

Аңдатпа. Бұл мақалада Жамбыл болжамды геодинамикалық полигонындағы гео­дезиялық әдістермен жер бетінің қазіргі заманғы қозғалыстарын анықтау мәселелері қарастырыладыМақалада Қазақстан Республикасындағы болжамдық полигондардың сипаттамалары қарастырылғанЖамбыл БП аумағындағы жер бетінің тік қозғалыс­тарының деректері келтірілгенЖоғары дәлдіктегі нивелирлеудің 2020 және 2022 жыл­дарға арналған нәтижелері ұсынылғанбұл тік жылжу графиктерін салуға және гео­дезиялық репердің жағдайындағы өзгерістерді талдауға мүмкіндік бердіТалдау зертте­летін аумақта -0,01-ден -0,06 мм/жылға дейінгі шамалы тік ығысулар бар екенін көрсеттіолар өлшеу қателіктерінің рұқсат етілген шектік мәнінен  аспайды.

Түйін сөздер: геодинамикалық көпбұрыш, жоғары дәлдіктегі нивелирлеу, жер бетінің тік қозғалыстары.

 

Жүктеу

 


 

Гуманитарлық және жаратылыстану ғылымдары

 


 

ҰРПАҒЫНЫҢ СТРЕСТІК МАЗАСЫЗДАНУЫН БОЛДЫРМАУ ҮШІН ПСИХОЛОГИЯЛЫҚ КЕҢЕС БЕРУДЕГІ ДИАЛОГТЫҢ МАҢЫЗДЫЛЫҒЫ

Г. Касымова1,3,*, Д. Әбуталіп1, Б. Өкенова2, М. Есбосын3, С. Досаева4

1Абай атындағы Қазақ ұлттық педагогикалық университеті, Алматы, Қазақстан

2Тұран университеті, Сәтбаев к., 16А, Алматы, Қазақстан

3Сулейман Демирель атындағы университеті, Алматы, Қазақстан

Алматы гуманитарлы-педагогикалық университеті, Алматы, Қазақстан

 

https://doi.org/10.51488/1680-080X/2023.2-27

 

АңдатпаБұл мақала қазіргі уақытта жұмыс күшіне енген және олардың көпшілігі әлі де жоғары оқу орындарына түсіп жатқан «Z» буынының мәселелерін зерттейдіОлар цифрлық дәуірде дүниеге келген және уақытын Интернетте өткізуге бейімтіпті оларды білімді немесе интернет ресурстарымен сусындап өскен деп санауға боладыБұл процесс адамның психикалық денсаулығына кері әсер етедіөйткені Z ұрпақтары қоғамнан оқшауланған және бетпе-бет қарым-қатынасқа аз түседіБұл зерттеуде қазіргі таңдағы студенттердің кейбір психологиялық және тәрбиелік ерекшеліктері - күйзелісшетел тіліндегі пәндері оқуалаңдаушылыққарым-қатынастың болмауыоқу процесінде депрессияны тудыратын психологиялық факторларкеңес берупсихотерапия және т.бқарастырыладыОсы зерттеудің авторлары ақыл-ойды тазартудыңмінез-құлықты жақсартудың және алаңдамай үйренудің ең жақсы әдісі ретінде когнитивті мінез-құлық терапиясын ұсынадыЗерттеу нәтижесінде кеңес берудің маңызды принциптері зерттеу барысында зерттеліпқорытынды бөлімінде цифрлық технология дәуіріне жататындықтан, Z ұрпақ үшін оқыту әдістері мен коммуникация тәсілін өзгерту туралы ұсыныс жасалды.

Түйін сөздермазасыздану, Z буыныстрессбілім берустуденттерпсихологиялық кеңес беру.

 

Жүктеу

 


 

ЖАҢАДАН БАСТАУШЫ ЗЕРТТЕУШІЛЕР ҮШІН ҒЫЛЫМИ ЖАЗУДЫ ҮЙРЕНУДЕГІ ҚҰЗІРЕТТІЛІК: NVIVO-ДАҒЫ ТАЛДАУ

Рохматуллох1,*, Р. Насруллах2, М. Нуртанто3, С. Бекмурзаева4, Е. Абдулдаев5

1 Ислам Ан Нур Лампунг университеті, Лампунг, Индонезия

Паджаджар университеті, Бандунг, Индонезия

3 Султан Агунг Тиртаяса университеті, Бантен, Индонезия

Абай атындағы Қазақ Ұлттық Педагогикалық Университет, Алматы, Қазақстан

Сүлеймен Демирел университеті, Қазақстан

 

https://doi.org/10.51488/1680-080X/2023.2-28

 

Аңдатпа. Ғылыми мақалалар жазу – мемлекеттік қызметшілердің лауазымының жоғарлауына шарт және біліктіліктерін арттыруына талап болып табыладыБұл зерттеудің мақсаты ағымдағы оқу бағдарламаларын жетілдірудегі және Энергетика және Табиғи ресурстар министрлігінде оқытуды қолдаудың жаңа бағдарламасын құрудағы құзыреттілік қажеттіліктерін анықтау болып табыладыОны қатысушылардан Google Forms-та сауалнама жасау арқылыфокус топтарда медиа флипчарттарды қолдану арқылы және оқыту бағдарламасының құжаттарын талдау арқылы іске асыра аламызКейбір сұрақтарды құрастыру кезінде ұйымдық өнімділіктің диагностикалық моделі ескерілдіДеректерді талдау үшін Nvivo 12 қолданбасы және дереккөздікфокустық және тақырыптық кодтау үрдістері қолданылдыЗерттеу нәтижелері ғылыми жазуды үйрету бағдарламасына ғылыми мақалаларды жазудағы көмек пен техникалық құзыреттілік енгізілгенін көрсетедіҚұзіреттілікті көрсету жоспары оқу материалдарын жақсартужаңа оқу бағдарламаларын жасау және жазушыларға қолдау көрсету қауымдастығын құру үшін бастапқы нүкте бола алады.

Түйін сөздерқұзіретжазуғылыми мақалалармемлекеттік қызметкер, NVivo.

 

Жүктеу

 


 


Яндекс.Метрика