Ағымдағы нөмір

4 (86)


Нөмірді жүктеу (PDF)

СӘУЛЕТ ЖӘНЕ ДИЗАЙН

 


ГРАВИТАЦИЯНЫ ЖЕҢУДІҢ ЕРЕКШЕ БЕЙНЕСІ БАР ЗАМАНАУИ ҒИМАРАТТАР МЕН ҚҰРЫЛЫСТАРДЫҢ КОНСОЛЬДЫҚ СӘУЛЕТТІК ҚҰРЫЛЫМДАРЫ

Г.АИсабаев*

Халықаралық білім беру корпорациясы, Алматы, Қазақстан

 

https://doi.org/10.51488/1680-080X/2022.4-01

 

АңдатпаМақалада консольдық сәулет құрылымдарының ерекшеліктері шетелдік және отандықавторлық сәулет өнерінің бірқатар мысалдары бойынша ашылғанСәулет­тік консольдық құрылымдаргравитацияны жеңудің және құрылыс механикасының статикалық заңдарын елемеуінің бірегей бейнесінжасайдыСондықтан сәулет-құрылыс инженерлік технологияларының дамуымен заманауи сәулетшілерөлшемдері мен салмағы бойынша үлкен консольдық көлемдегі ғимараттар мен құрылыстарды жобалаудыңерекше мүмкіндіктеріне иеМақалада келтірілген шетелдік және отандық сәулет объектілері консольдыққұрылымдардың ерекше бейнесін күрделі және еңбекқор іздестіру ерекше консольдық құрылымдардың тұрақтытепе-теңдігі міндеттерімен тығыз байланысты болған кезде сәулетшілер мен дизайнерлердің тығызынтымақтастығы туралы айтадыКонсольдық сәулет объектілерінің келтірілген құрылымдық сұлбалары менкөлемді-композициялық шешімдерінен мыналар ерекшеленедікөлбеу «құлап» түріконсольдық «ілмек» түріндегіерітіндіконсольдік ұзартқыштары бар ұзартылған корпустардың «бүктелуі»; «тарту» V-маңызды консольдегідизайн бойынша пішіндіСәулет-құрылыс тәжірибесінде қазіргі кезеңде консольдық құрылымдардыпайдаланудың келесі мәселелерітұрақтылықты ескере отырыполардың массасын оңтайландыру тұрғысынанзерттеулерзаманауи сәулеттегі консольдық құрылымдарды жобалаудың әсер ету ерекшеліктеріэкстремалдыжел жағдайында консольдық элементтердің құрылымдық қауіпсіздігін талдаузаманауи құрылыстағыконсольдық құрылымдар және т.бСтатика заңдарына қайшы келетін ғимараттар мен құрылыстардыңкескіндері қазіргі заманғы сәулет өнерінің бірқатар ғимараттарында жетекші көлемді композициялық шешімгеайналады.

Түйін сөздерконструктивті шешімдерконсольсуреткөлемді композицияшығармашылық ізденіс.

 

Жүктеу

 


XIX ҒАСЫРДАҒЫ ҚАЗАҚ СӘУЛЕТІНІҢ ДАМУ ТАРИХЫ

О.А. Исаков, Ж.Ж. Бапанова*, А.Г. Тлеген

М.Х. Дулати атындағы Тараз өңірлік университеті, Тараз, Қазақстан

 

https://doi.org/10.51488/1680-080X/2022.4-02   

 

Аңдатпа. Мақалада XIX ғасырдағы қазақ сәулетінің даму тарихын зерттеудің кейбір нәтижелері берілген. Сол кездегі тұрғын және қоғамдық ғимараттар, «Қоржын» деп аталатын тұрғын үйдің жаңа түрі, «Қазіргі заманғы» қалалық тұрғын үйлер, қоғамдық ғимараттар, атап айтқанда мешіт ғимараттары, сондай-ақ сәулеттің дамуы, сәулет композицияларының заңдылықтары кең көлемде сипатталған. Сонымен қатар, қазіргі уақытта XIX ғасыр ғимараттарының сәулет элементтерін қолдану туралы айтылады. 

Түйін сөздер: қазақтың киіз үйі, мешіттер, тұрғын үйлердің типтері, қазақ сәулеті, сәулет элементтері, құрылыс конструкциялары.

 

Жүктеу

 


ҚАЗІРГІ ЗАМАНҒЫ КӨП ПРОФИЛЬДІ АУРУХАНАЛАРДЫҢ ФУНКЦИОНАЛДЫҚ-ЖОСПАРЛАУ ШЕШІМІ

А. А. Корнилова, Е. П. Пономарева*

С. Сейфуллин атындағы Қазақ агротехникалық университеті, Астана, Қазақстан

 

https://doi.org/10.51488/1680-080X/2022.4-03

 

Аңдатпа. Бұл жұмыстың мақсаты шет елдердің жобалау тәжірибесіне сүйене отырыпкөп профильдіауруханалардың функционалдық-жоспарлау шешімінің қазіргі заманғы бағыттарын айқындау болып табылады.

Зерттеу процесінде мынадай мәселелер шешілдішет елдердегі көп бейінді ауруханалардың сәулетінеталдау жүргізілдіқазіргі кезеңдегі ауруханалардың функционалдық-жоспарлау шешіміне әсер ететінфакторлар анықталдыкөп профильді ауруханаларды жобалаудағы дамудың негізгі бағыттары айқындалды.

Түйін сөздер: қоғамдық ғимараттардың сәулеті, емдеу-профилактикалық мекемелер, көп профильдіауруханалар, функционалдық-жоспарлау шешімі.

 

Жүктеу

 


АЛЕКСАНДР ШИПКОВТЫҢ ЖҰМЫСЫНДАҒЫ АЙМАҚТЫҚ ДИЗАЙН АСПЕКТІЛЕРІ

С. Э. Мамедов

Л.Н. Гумилев атындағы Еуразия ұлттық университеті, Астана, Қазақстан

 

https://doi.org/10.51488/1680-080X/2022.4-04

 

Аңдатпа. Мақалада Александр Шипковтың солтүстік аймақтарға арналған жоба­лары талданадыТалдау негізінде тұрғын үй құрылымдарының аймақтық моделін қалып­тастыруға ықпал ететін осы аумақтың барлық аспектілерін ескеретін оның кешенді тәсілі анықталдыНәтижесінде Ресейдің солтүстік аймақтарының өмір сүру ортасының жайлылық деңгейін арттыратын жаңа аймақтық типологиялық бірлік – «Поляр» пайда болады.

Түйін сөздеррегионализмаймақтық дизайнтұрғын үй кешенісәулетшіжайлы орта.

 

Жүктеу

 


ҚОЖА АХМЕТ ЯСАУИ КЕСЕНЕСІНІҢ ЕЖЕЛГІ ГЛАЗУРІН ЖАСАУ ТЕХНОЛОГИЯСЫНЫҢ ЕРЕКШЕЛІКТЕРІ

М.Т. Ногайбекова1*, Т.Б. Табыс2

1М.Х. Дулати атындағы Тараз Өңірлік Университеті, Тараз, Қазақстан

2Қ.И. Сәтбаев атындағы Қазақ ұлттық техникалық зерттеу университеті, Алматы, Қазақстан

 

https://doi.org/10.51488/1680-080X/2022.4-05

 

АндатпаМақалада Қожа Ахмет Ясауи кесенесінің саз массаларынкерамикалық плиталарын глазурь жасау технологиялары қарастырлдыКесененің құрылымдық шешімдеріглазурьдің түрлері және олардың құрылымы сипатталғанАвторлар Қожа Ахмет Ясауи кесененің бірегей ғимаратын салу кезінде берік балшықты массаларынглазурі бар керамикалық плиткаларды жасаған ежелгі шеберлердің туындыларына ерекше назар аударуғақұрылыс индустриясын дамыту үшінғимараттар мен құрылыстарды салу кезіндеоның ішінде қазіргі заманғы жоғары сапалы керамикалық плиталарды жасау үшін одан әрі тұрақты зерттеу мен зерделеуге лайық деген қорытындыға келді.

Түйін сөздерҚожа Ахмет Ясауи кесенесіТүркістанбалшық массаларыглазурькерамикалық тақтайшаларою-өрнеккірпішхимиялық талдаусәулет кешенікашинқұрылысдайындау технологиясы.

 

Жүктеу

 


XXI ҒАСЫРДЫҢ ХАЛЫҚАРАЛЫҚ ӘУЕЖАЙЛАРЫНЫҢ СӘУЛЕТІНДЕГІ АДАПТИВТІ ТЕХНОЛОГИЯЛАР

Ю.В. Онищенко, Г.С. Абдрасилова*

Халықаралық білім беру корпорациясы, Алматы, Қазақстан

 

https://doi.org/10.51488/1680-080X/2022.4-06

 

Аңдатпа. Мақалада күрделі табиғи және антропогендік жағдайларға бейімделген әуежайлардың сәулеті қарастырылғанЗерттеу нәтижесінде әуежайлардың тұрақты кешендерін құру үшін заманауи сәулет-инженерлік шешімдерде қолданылатын әдістер анықталдыОбъектілердің жұмыс істеуіне әсер ететін эволюциялық шешімдер ретінде жасанды жердің пайда болу мысалдарыдинамикалық құрылымдардығимараттарды басқарудың интеллектуалды жүйелерін қосу сипатталған.

Түйін сөздер: әуежай сәулетібейімделубейімделу технологиясының эволюциясыархитектурадағы тұрақты даму принциптерікөміртегі ізі.

 

Жүктеу

 


АЛМАТЫ ЖӘНЕ ҚАЛА МАҢЫ ТҰРҒЫНДАРЫНЫҢ АГРОЭКОТУРИСТІК ҚАЛАУЛАРЫНЫҢ ЕРЕКШЕЛІГІ

И. И. Остапенко*, Н.Ж. Козбагарова

Халықаралық білім беру корпорациясы, Алматы, Қазақстан

 

https://doi.org/10.51488/1680-080X/2022.4-07

 

АңдатпаАгроэкотуризмнің анықтамасы әртүрлі дереккөздерде жазылған бірнеше түсіндірмелерді қамтидыСонымен қатаркөптік барлық үш компонентті түсінуде де барЖалпы алғандабұл құбылыс демалыс пен ойын-сауықты білдіретін саяхат ретінде қарастырыладыол ауылшаруашылық жұмыс аймағына жеткізілетін табиғатты қорғау білімімен үйлеседіАлайда, «таза күйінде» осылайша ұйымдастырылған ойын-сауық мүлдем кездеспейдісебебі іс жүзінде агро-эко-экспозициялық іс-шаралар әдетте салыстырмалы түрде алыс және уақыт саяхатымен байланыстыоларды ұйымдастырушылық және қаржылық тұрғыдан ойын-сауықтың басқа түрлерімен толықтырған дұрысБұл өнімнің тұтынушылары әртүрлі артықшылықтарға иеМақала осы артықшылықтарға арналған.

Түйін сөздер: агроэкотуризмәлеуметтік туризмотбасылық туризмтуристік артықшылықтарагроэкотуристік ресурстаршетелдіктрансөңірлікагроэкотуристік әлеуеттуристердің түрлері.

 

Жүктеу

 


ҚАЗАҚСТАНДАҒЫ ЖАҢА МЕКТЕПТЕРДІҢ ІШКІ БІЛІМ БЕРУ КЕҢІСТІКТЕРІН ҚАЛЫПТАСУДАҒЫ ИННОВАЦИЯЛЫҚ ТРЕНДЕНЦИЯЛАР

С.Ш. Садықова*

Л.Н. Гумилев атындағы Еуразия Ұлттық Университеті, Астана, Қазақстан

 

https://doi.org/10.51488/1680-080X/2022.4-08

 

Аңдатпа. Мақалада қазіргі Қазақстандағы жаңа үлгідегі мектептің ішкі білім беру кеңістігін қалыптастырудағы инновациялық үрдістер қарастырылғанНұр-Сұлтан және Алматы қалаларында салынған орта білім беру мекемелерінің нақты мысалдары негізінде білім кеңістігін құрудың жаңа сәулеттік-жоспарлау тәсілдері мен олардың объектілік-кеңістіктік шешімі мен мазмұнының ерекшеліктері сипатталыпталданғанСонымен қатармақалада ішкі білім беру кеңістігін қалыптастырудың соңғы әдістері мен принциптері егжей-тегжейлі сипатталғанмысалытрансформацияұтқырлықбейімделушілікэргономикақолжетімділікэнергия тиімділігісмарт технологиялар және т.б.

Түйін сөздер: сәулетинновацияларішкі білім кеңістігідизайнжаңа буын мектебіэргономикақолжетімділікқауіпсіздік.

 

Жүктеу

 


МІНДЕТТІ ТҮРДЕГІ ҚАШЫҚТЫҚТАН ОҚЫТУ ПРОЦЕСІНІҢ ЖАҒДАЙЫНДА СӘУЛЕТТІ ОҚЫТУДЫҢ ЕРЕКШЕЛІКТЕРІ

А.АТойшиева*

Л.Н. Гумилев атындағы Еуразия ұлттық университеті, Астана, Қазақстан

 

https://doi.org/10.51488/1680-080X/2022.4-09

 

АңдатпаБұл жұмыста автор қашықтықтан өзара әрекеттесу мүмкіндіктерін Кеңейткен Жаңа Platonus жүйесінің модульдері мен жоғары сәулет мектебіндегі teams платформасының көмегімен білім беру процесін құрудың сәтті тәжірибесіне қысқаша шолу жасайдыМақалада Л.НГумилев атындағы Еуразия ұлттық университеті (Нұр-Сұлтан қ., Қазақстанэлектрондық ақпараттық-білім беру ортасы ретінде таңдаған Platonus, Teams техникалық мүмкіндіктері мен негізгі артықшылықтары талданды.

Түйін сөздер: сәулеттік білімқашықтықтан процесс, Platonus автомат­тандырылған ақпараттық жүйесі, Microsoft Teams цифрлық платформасыинновациялық технологиялар.

 

Жүктеу

 


ҚОҒАМДЫҚ КЕҢІСТІКТІ КӨРКЕМДІК ИНТЕРПРЕТАЦИЯЛАУ (ТҮСІНДІРУ): ИНТЕРЬЕР ДИЗАЙНЫН ДАЙЫНДАУ ТӘЖІРИБЕСІ

Ж.Ж. Төлеген1, А. Наурызбаева2, Д.А. Амандыкова1

1Халықаралық білім беру корпорациясы, Алматы, Қазақстан

2Т. Жүргенов атындағы Қазақ ұлттық өнер академиясы, Алматы, Қазақстан

 

https://doi.org/10.51488/1680-080X/2022.4-10

 

АңдатпаБұл мақалада интерьер кеңістігінтуристік аймақтардың инфрақұрылымдық нысандарын көркемдік интерпретациялау мысалдары зерттеледіТуристік қызметті сапалы ұйымдастыру функционалды ыңғайлы және эстетикалық маңызды нысандарды жобалауды және ұйымдастыруды қамтидыЖобалауға кәсіби көзқарас қоршаған ортаның бірыңғай тұжырымдамасынбүкіл аумақтың дажеке объектілердің де көркемдік тұтастығын дамытуды талап етедіБұл мақалада тамақтану нысандарының интерьер дизайны қарастырылғанҚоғамдық тамақтану объектілері туризмнің барлық түрлерінің негізгі және сұранысқа ие нысандарының бірі болып табылады. Жұмыстың практикалық маңыздылығы оның материалдарын интерьер дизайнының сәулеттік-кеңістіктік шешімдерінің ерекшеліктеріне байланысты тақырыптар бойынша арнайы курстар мен дәрістер үшін пайдалануға болатындығындаЗерттеу нәтижелерін теориялық және әдістемелік материал ретінде мейрамханалардыкафелерді және басқа да тамақтану және демалыс орындарын практикалық жобалаумен айналысатын сәулетшілер мен дизайнерлердіңмейрамхана индустриясының мамандарыныңжурналистердіңкеңесшілердің және осы салада жұмыс істейтін қоғаммен байланыс мамандарының мүдделері үшін пайдалануға боладыСондай-ақбұл жұмыстың нәтижелерін шетелдік дизайнерлер мен сәулетшілер қоғамдық кеңістікті ұйымдастырудың шетелдік тәжірибесі ретінде қолдана алады.

Түйін сөздеркөркем орта, сәулет ескерткіштері, интерпретация, арт-объектілер, визуалды коммуникациялар, семиотика.

 

Жүктеу

 


 

ҚҰРЫЛЫС КОНСТРУКЦИЯЛАРЫ МЕН МАТЕРИАЛДАРЫ 

 


КӨЛДЕНЕҢ ЫҒЫСУ ДЕФОРМАЦИЯСЫН ЕСКЕРГЕНДЕГІ АРҚАЛЫҚТЫҢ ЖАЗЫҚ ИІЛУІН ЗЕРТТЕУ

С.Б. Ахажанов1*, Е.Б. Утепов2, Т.Б. Ахажанов2

1Е.А. Бөкетов Қарағанды университеті, Қарағанды, Қазақстан

2Л.Н. Гумилев атындағы Еуразия ұлттық университеті, Астана, Қазақстан

 

https://doi.org/10.51488/1680-080X/2022.4-11

 

Аңдатпа. Мақалада көлденең ығысу деформациясын ескергендегі арқалықтың жетілдірілген ақырлы элементі ұсынылған. Көлденең ығысу деформациясы ақырлы элементтің түйіндеріндегі сызықтық жылжулар арқылы параметр түрінде ескерілген. Ақырлы элементтер әдісі бойынша көлденең ығысу деформациясын ескергендегі арқалықтың ақырлы элементінің негізгі тәуелділігі мен қатаңдық матрицасы табылған. Есептеу нәтижелері аналитикалық және сандық әдістермен салыстырылған.

Түйін сөздер: арқалықтың ақырлы элементі, көлденең ығысу деформациясы, қатаңдық матрица, көлденең ығысу параметрі, тік жылжу.

 

Жүктеу

 


 

ГРУНТТЫ ҮЙМЕРЕТТЕР ҚҰРЫЛЫСЫНДА ЗЕРТХАНАЛЫҚ-ДАЛАЛЫҚ ЖАҒДАЙДАҒЫ САЗДЫ ГРУНТТАРДЫҢ ТЫҒЫЗДЫҒЫ МЕН ДЕФОРМАЦИЯСЫН ТӘЖІРИБЕЛІ ЗЕРТТЕУ

К.С. Байболов1, Д.Ж. Артыкбаев1*, К. Ибрагимов2, К.И. Назаров3

1Ж. Ташенев атындағы университет, Шымкент, Қазақстан

2М. Әуезов атындағы Оңтүстік Қазақстан университеті, Шымкент, Қазақстан

3Гидропроект АҚ, Ташкент, Өзбекстан

 

https://doi.org/10.51488/1680-080X/2022.4-12

 

Аңдатпа. Бұл жұмыста грунттың максимал тығыздығы мен оңтайлы ылғалдылығы және грунттың пластикалық санын анықтаудың нәтижелері берілген. Сонымен бірге карьердегі грунттың ылғалдылығын азайтудың ең тиімді әдістерін зерттеп анықтау нәтижелері келтірілген.

Одан тыс бұл жұмыста карьердегі грунтты өңдеу жұмыстары, тығыздалмаған грунт қабат қалыңдығын анықтау тығыздаушы механизмдерді, олардың, бір ізбен жүру санын таңдау болып табылады. Сонымен қатар, бұл ғылыми жұмыста грунттың құрғақ күйіндегі тығыздығын тәжірибе өткізетін нысандарда анықтау әдістері қарастырылған.

Түйін сөздер: максималды тығыздық, ылғалдылық, далалық жағдайлардағы тәжі­рибе, грунт, инженерлік геологиялық жұмыстар, гранулометриялық құрамы, тығыздалған қабат биіктігі (қалыңдығы).

 

Жүктеу

 


САЗДЫ ТОПЫРАҚТАҒЫ СУЫРЫП АЛУ ЖҮКТЕМЕСІНІҢ ӘСЕРІНЕ ПИРАМИДАЛЫҚ-ПРИЗМАЛЫҚ ҚАДАЛАР МОДЕЛЬДЕРІНІҢ ЖҰМЫСЫН ЗЕРТХАНАЛЫҚ ЗЕРТТЕУ НӘТИЖЕЛЕРІ

И.И. Бекбасаров, Н.А. Шаншабаев*

М.Х. Дулати атындағы Тараз өңірлік университеті, Тараз, Қазақстан

 

https://doi.org/10.51488/1680-080X/2022.4-13

 

АңдатпаБұл жұмыста суырып алу жүктемесінің әсеріне пирамидалық-призмалық қадалар үлгілерін зертханалық сынау нәтижелері ұсынылғанТәжірибелер сазды топырақта жүргізілдіПирамидалық-призмалық қадалардың модельдері пирамида учаскесінің көлеміне байланысты призмалық және пирамидалық (бақылауқадалармен салыстырғанда үлкен және аз қарсылыққа ие болуы мүмкін екендігі анықталдыСоныменпирамидалық-призмалық қадалардың тарту жүктемесіне кедергісі 20×20 мм көлденең қимасы бар призмалық қадалар моделінің кедергісінен 1,80 есе жоғары екендігі анықталдыкөлденең қимасы 30×30 мм болатын призмалық қадалар моделімен және пирамидалық қадалар моделімен салыстырғанда (көлденең қимасы 30×30 мм жоғарғы жағында және төменгі жағында – 20×20 ммпирамидалық призмалық қадалардың модельдері аз қарсылыққа ие (6-45%). ППҚ пирамидалық бөлігінің жоғарғы бөлігінің мөлшерінің ұлғаюы олардың пирамидалық бөлігінің ұзындығын ұлғайтуға қарағанда олардың тартуға төзімділігін арттыруға айтарлықтай әсер етедіДәстүрлі (призмалық және пирамидалыққадалардың кедергісіне қатысты тарту жүктемесіне пирамида-призмалық қадалардың кедергісін алдын-ала бағалау үшін қолдануға болатын корреляциялық тәуелділіктер орнатылды.

Түйін сөздер: модельпризмалық қадаларпирамидалық қадаларпирамидалық-призмалық қадаларсуырып алу жүктемесі.

 

Жүктеу

 


КӨНЕ ТАРИХИ СӘУЛЕТ ЕСКЕРТКІШТЕРІНІҢ СЕЙСМОТҰРАҚТЫЛЫҒЫН ҚАМТАМАСЫЗ ЕТУДІҢ ГЕОТЕХНИКАЛЫҚ ӘДІСІ

Е.Т. Бесімбаев, С.Е. Ниетбай*, Д. Асылбеков, А.С. Шадқам

Қ.И. Сәтбаев атындағы Қазақ ұлттық техникалық зерттеу университеті, Алматы, Қазақстан

 

https://doi.org/10.51488/1680-080X/2022.4-14

 

Аңдатпа. Мақалада тарихи ғимараттарды, әсіресе сәулет ескерткіштерінің сейсмотұрақтылығын қамтамасыз ету, сейсмикалық және басқа да техногендік әсерлерді айзайту мәселелері келтірілген. Бүгінгі күндегі сейсмикалық төзімділікті қамтамасыз етудің қолданыстағы тәсілдеріне талдау жүргізе отырып, экспериментальды-есептіеу арқасында сейсмикалық беріктікті қамтамасыз ету және оларды орнату технологиясы тұрғысынан неғұрлым тиімді геотехникалық сейсмикалық оқшаулау жүйесі кетірілген. Ұсынылып отырған геотехникалық тәсіл сейсмикалық және динамикалық әсерлер кезінде сәулет ескерткішінің орнықтылығы мен тұтастығын қамтамасыз етуге мүмкіндік береді.

Түйін сөздер: сейсмикалық әсерлер, сәулет ескерткіштері, сейсмикалық оқшаулау, геотехникалық оқшаулау тәсілі, орналастыру технологиясы.

 

Жүктеу

 


 

ЦЕМЕНТ БЕТОН АВТОМОБИЛЬ ЖОЛДАРЫН ПАЙДАЛАНУДЫҢ ТИІМДІЛІГІ

Д.С. Дюсембинов1, Ж.А. Шахмов1*, А.А. Жұмағұлова2*, Қ.Қ. Мухамбетқалиев1, Д.Н. Кадырханова2

1ШЖҚ РМК «Жол активтерінің ұлттық сапа орталығы», Астана, Қазақстан

2КЕАҚ «Л.Н. Гумилев атындағы Еуразия ұлттық университеті», Астана, Қазақстан

 

https://doi.org/10.51488/1680-080X/2022.4-15

 

Андатпа. Мақалада шет елдерде және Қазақстанда цемент-бетон жолдарын қолдану тәжірибесі, сондай-ақ елде жол көлігі қызметтерін пайдалану көлемінің динамикасы қарастырылады. Негізгі техникалық және пайдалану сипаттамалары бойынша асфальт және цементбетонды жолдарға салыстырмалы талдау берілген. Талдау нәтижелері бойынша цемент-бетонды жолдардың артықшылығы көбірек екендігі туралы қорытындылар жасалды.

Түйін сөздер: цемент, асфальтбетон, цементбетон, фракция, жол төсемі, жол киімі.

 

Жүктеу

 


МАНСАРДТЫ ҚАБАТТАРДЫ ҚҰРУ КЕЗІНДЕ ЖЫЛУТЕХНИКАЛЫҚ ТҮЙІНДЕРДІ ЗЕРТТЕУ

А.У. Жапахова1*, Г.С. Абиева2, У.Б. Абдикерова1, Г.У. Жапахова3, Г.Е. Әбен1

1 Қорқыт Ата атындағы Қызылорда университеті, Қызылорда, Қазақстан

2 Халықаралық білім беру корпорациясы, Алматы қ., Қазақстан,

3И.Абдикаримов атындағы Қызылорда аграрлық техникалық жоғары колледжі, Қызылорда, Қазақстан

 

https://doi.org/10.51488/1680-080X/2022.4-16

 

АңдатпаМақалада Қызылорда облысының климаттық жағдайында шатыр едендерін термиялық қорғау мәселелері қарастырылады. Жұмыс барысында авторлар жұмыс істеп тұрған ғимараттың шатыр қабатының түйіндерінің құрылымдық кемшіліктерін зерттеді; жобалық шешімдердің жетілмегендігінің себептері анықталды; ғимараттардың жылу мониторингінің әдістемесі әзірленді; Elcut proffessional бағдарламалық кешенінде компьютерлік модельдеу негізінде мансард түйінділерінің жылутехникалық сипаттамалары алынды және олардың негізгі суық көпірлері анықталды, негізгі кемшіліктерді жою бойынша ұсыныстар берілді.

Түйін сөздер: мансардты қабат, жылу техникалық сипаттамалары, ауа ағындары, энергия үнемдейтін шешімдер, термограмма конструкциялары, суық көпірлері.

 

Жүктеу

 


ҒИМАРАТТАРДЫҢ ЕСКІ ЖАҒДАЙЫНЫҢ КРИТЕРИЙЛЕРІН АНЫҚТАУ

Т.В. Жусупов1*, А. Анискин2, Е.Б. Утепов1, Д.О. Базарбаев1

1Л.Н. Гумилев атындағы Еуразия ұлттық университеті, Астана, Қазақстан

2University North, Вараждин, Хорватия

 

https://doi.org/10.51488/1680-080X/2022.4-17

 

Андатпа. Мақалада ғимараттардың ескірген жағдайының критерийлерін нақтылау мәселесі қарастырыладыҒимараттардың техникалық жай-күйін бағалау саласында қазақстандықресейлікқытайлық және Нидерландтық нормативтік-техникалық құжаттамаларға салыстырмалы терминологиялық талдау жүргізілдіТерминологияны түсін­діруді талдау ғимараттардың тозған күйін танудың бірнеше нақты критерийлерін анықтадыБұл критерийлер болашақта ескі тұрғын үйді жаңарту әдістемелерін әзірлеуге және біріктірілген нормативтік базаны өзектендіруге негіз бола алады.

Түйін сөздер: жөндеуқайта құрутозу критерийлеріғимараттардың техникалық жай-күйінің санаттары.

 

Жүктеу

 


ТОПЫРАҚТЫҢ ИЛЕМДІК ҚАСИЕТІН ЕСКЕРЕ ОТЫРЫП ТЕМІРЖОЛ НЕГІЗІН ЕСЕПТЕУ АЛГОРИТМІ

З.Д. Калпенова*, С.Х. Достанова

Қ.И.Сәтбаев атындағы Қазақ ұлттық техникалық зерттеу университеті, Алматы, Қазақстан

 

https://doi.org/10.51488/1680-080X/2022.4-18

 

Аңдатпа. Мақалада топырақтың илемдік қасиетін ескере отырыптеміржол негізін есептеу алгоритмі талқыланадыЖуықтау әдісі қолданыладыБірінші жуықтауда серпімді шешім қарастырыладыал жүктемедегі қайталанулар қаттылықтың айнымалы модульдерін қолданадыОларды анықтау үшін аналитикалық немесе эксперименттік жолмен алынған күй теңдеулерін қолданамыз.

Түйін сөздер: топырақтың идемдік қасиеттерітеміржол негізісызықтық топырақ механикасысызықтық емес топырақ механикасытопырақтың илемдік теориясыилемдік деформациялық теориясыөзгермелі қаттылық әдісі.

 

Жүктеу

 


НАУАЛЫҚ СЫНАҚТАРҒА АРНАЛҒАН БАЛАМАЛЫ ГЕОСИНТЕТИКАЛЫҚ МАТЕРИАЛДЫ ЗЕРТХАНАЛЫҚ ЗЕРТТЕУ

Р.Е. Лукпанов*, А.С. Енкебаева, Д.В. Цыгулев, С.Б.Енкебаев, Д.С. Дюсембинов

Л.Н. Гумилев атындағы Еуразия Ұлттық Университеті, Астана, Қазақстан

 

https://doi.org/10.51488/1680-080X/2022.4-19

 

Аңдатпа. Мақалада топырақ үйіндісін арматуралау элементтері ретінде пайдаланылатын топырақтар мен геосинтетикалық материалдарды (георешеткаларзертханалық зерттеу нәтижелері келтірілгенТопырақтың бағалау параметрлері беріктік пен деформация сипаттамалары болдыал георешетка үшін таңдаудың негізгі параметрі материалдың осьтік қаттылығы болдыоның бағасы георешетка мен оған балама материалдың беріктігін өлшеуге дейін азайтылды.

Түйін сөздер: геосинтетикагеогридарматуратопырақжағалаутұрақтылықсозылу күшімодельді сынаубалама материал.

 

Жүктеу

 


ГИДРАВЛИКАЛЫҚ ЖӘНЕ СТАТИКАЛЫҚ ТҰРАҚТЫ КӨЛДЕНЕҢ ҚИМАЛЫ КАНАЛДАР

Ж.Н. Молдамуратов1*, А.А. Игликов2, Е.Б. Мадалиева2, С.Ж. Даурбекова1, А.Ш. Асылбеков2

1Халықаралық білім беру корпорациясы, Алматы, Қазақстан

2М.Х. Дулати атындағы Тараз өңірлік университеті, Тараз, Қазақстан

 

https://doi.org/10.51488/1680-080X/2022.4-20

 

Аңдатпа. Қазақстан Республикасының оңтүстігіндегі гидромелиоративтік жүйе­лер­дің каналдарына орнықты көлденең қима пішінін беруді негіздеу бойынша зерттеу нәтижелері баяндалғанСуару каналдарының беткейлерінің тұрақтылығы және олардың конструктивтік ерекшеліктеріорнықты профильдердің практикалық негіздемесі бойынша есептеулер жүргізілдіБеткей топырақтарының геотехникалық параметрлерінің нақты мәндерін қолдана отырыпорнықты көлбеу формалары анықталдыЗерттеу нәтижелері каналды пайдалану кезінде көлбеу профиль параболаға жақын орнықты пішінді алатын­дығын көрсетті.

Түйін сөздер: гидромелиоративтік жүйелерканалдаркөлденең қимаарналық про­цестербеткейлердің орнықтылығы.

 

Жүктеу


ОРАМАМЕН ҚАТАЙТЫЛҒАН МҰНАЙ ЖӘНЕ МҰНАЙ ӨНІМДЕРІНЕ АРНАЛҒАН ТІК ЦИЛИНДРЛІК БОЛАТ РЕЗЕРВУАР

Т. Тұрсұнкұлұлы1, Н. Жаңабай1*С. Буганова2, С. Даурбекова2

1КАҚ М. Әуезов атындағы Оңтүстік Қазақстан Университеті, Шымкент қаласы, Қазақстан

2Халықаралық білім беру корпорациясы, Алматы, Қазақстан

 

https://doi.org/10.51488/1680-080X/2022.4-21

 

АңдатпаМақалада резервуарды мұнаймен және мұнайсыз әр түрлі толтыру жағдайлары зерттелгенОраманың үш нұсқасы модельдендібұрылыстар арасындағы бір интервалменекі интервалмен және үш интервалменОраманың екі түрі қарастырылдыжоғары берік болат сымнан және композициялық жіптенҮш еселік интервалы бар болат сыммен орау кезінде конструкциядағы кернеу аққыштық шегінің 34,2%-нан аспайтыны алындыСонымен қатармұнай құюдың биіктігі оның беріктігіне айтарлықтай әсер етпейдіКомпозиттік ораманы пайдалану кернеудің кірістілік шегінен 47,2%-ға дейін өсуіне әкеледібірақ орамасы бар резервуардың массасын азайтуға мүмкіндік бередіКомпозитті орамамен оралған кезде құрылымның массасы тек 3,6% артады.

Түйін сөздертік цилиндрлік болат резервуаралдын-ала кернеужұмыс жүктемесіорам қадамықабықтың кернеулі күйікернеуді локализациялаусоңғы элемент әдісі.

 

Жүктеу 

 


 

ИНЖЕНЕРЛІК ЖҮЙЕЛЕР МЕН ЖЕЛІЛЕР. ЭКОЛОГИЯ

 


ГИДРОЦИКЛОНДЫ ТИПТЕГІ АППАРАТТАРДЫ ЖЕТІЛДІРУ ЖӘНЕ ОЛАРДЫҢ ЖАҢА КОНСТРУКЦИЯЛАРЫ ТУРАЛЫ

С.Қ. Жолдасов, Г.Ә. Сарбасова, С.Т. Әбілдаев*, М.Т. Омарбекова

М.Х. Дулати атындағы Тараз өңірлік университеті, Тараз, Қазақстан

 

https://doi.org/10.51488/1680-080X/2022.4-22

 

Аңдатпа. Сұйық механикасы негізгі мәселелерінің бірі, қоршаған ортаның экология­сын жақсартатын суару машиналары мен сорғы станцияларының сапалы жаңа су алу құрылғыларын жасау және жетілдіру болып табылады. Жаңбырлату қондырғылары мен суару агрегаттарының алуан түрлілігі көп мәселелерді кешенді шешуді талап етеді. Біріншіден, жаңбырлату машиналары тазартылған суды алу керек, екіншіден, сорғылар ішкі жағынан тозуын болдырмаған дұрыс. Шағын болуы, құрылғы жинақылығы, сұйықты тазартудың жоғары деңгейі, бір жайда немесе суару агрегатының қозғалуы кезінде суды алу мен тазалау мүмкіндігі, бұл мәселелер гидроциклонды типтегі аппараттарда екі және үш фазалы сұйықтықтардың құйынды-бұрандалы қозғалуы кезінде тасындыларды центрден тепкіш күш әсерімен бөлу тиімділігін қолдану жолымен табысты шешілуі ықтимал.

Түйін сөздер: конструкцияларды жетілдіру, жаңа су алу құрылғылары, сорғы станциялары, суару машиналары, экология, қоршаған ортаны қорғау.

 

Жүктеу 

 


ӨНЕРКӘСІПТІК КӘСІПОРЫНДАРДЫҢ ЕҢБЕКТІ ҚОРҒАУДЫ БАСҚАРУ ӘДІСТЕРІНІҢ НЕГІЗГІ ЭЛЕМЕНТТЕРІ

К.С. Шайхан1*, К.М. Касенов1, Р.Е. Жумагулова2

1Қазақ ұлттық Аграрлық зерттеу Университеті (КазҰАИУ), Алматы, Қазақстан

2Халықаралық білім беру корпорациясы (ҚазБСҚА), Алматы, Қазахстан

 

https://doi.org/10.51488/1680-080X/2022.4-23

 

Аңдатпа. Еңбекті қорғауды басқару жүйесі (ЕҚЖБбағдарламасы ұлттық және халықаралық талаптарға сәйкес еңбекті қорғауөнеркәсіптік қауіпсіздік саласындағы талаптардың кең ауқымын қамтиды.

Еңбекті қорғауды басқару жүйесін кәсіпорын тәжірибесіне енгізу өндірістік қауіптерді анықтауғақызметкерлердің қаза болуы мен жарақаттану тәуекелдеріне баға беругесондай-ақ оларды төмендету бойынша тиімді шараларды әзірлеуге және іске асыруға мүмкіндік береді.

Түйін сөздер: еңбек қауіпсіздігіөндірістік жарақаттареңбек жағдайларыөнді­рістік санитария және гигиенакәсіби құзыреттілік.

 

Жүктеу

 


 

 

ГУМАНИТАРЛЫҚ ЖӘНЕ ЖАРАТЫЛЫСТАНУ ҒЫЛЫМДАРЫ. ЭКОНОМИКА 

 


«АЛАШ» ҚАЙРАТКЕРЛЕРІ ЖАХАНШЫ ДОСМҰХАМЕДОВ ПЕН МҰСТАФА ШОҚАЙДЫҢ САЯСИ ЖӘНЕ ҚҰҚЫҚТЫҚ КӨЗҚАРАСТАРЫНДА ТҮРКІ ХАЛЫҚТАРЫН БІРІКТІРУ ИДЕЯСЫ

Ш.А. Забих1, К.Ж. Забих2*

1Әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университеті, Алматы, Қазақстан

2Қазақстан инновациялық және телекоммуникациялық жүйелер университеті,
Алматы, Қазақстан

 

https://doi.org/10.51488/1680-080X/2022.4-24

 

Аңдатпа. Қазақ зиялыларының көптеген прогрессивті идеяларының ішінде Ж. Досмұхамедов пен М. Шоқайдың саяси және құқықтық көзқарастарында көрініс тапқан түркі халықтарын біріктіру идеясы ерекше қызығушылық тудырады. Мақалада автор ХХ ғасырдың басындағы қазақ зиялыларының өкілдері және «Алаш» қайраткерлері болып табылатын Ж. Досмұхамедов пен М. Шоқайдың саяси-құқықтық көзқарастарындағы түркі халықтарын біріктіру идеясын қарастырады. Олар өз халқының бостандығы үшін күресіп, Қазақстан Республикасы Тәуелсіздігінің хабаршысы болды.

Түйін сөздер: мемлекетсаясатқұқықТәуелсіздіктүркі халықтары.

 

Жүктеу

 


 


Яндекс.Метрика