Ағымдағы нөмір

3(85)


Нөмірді жүктеу (PDF)

 

СӘУЛЕТ ЖӘНЕ ДИЗАЙН 

 


ШАБЫТТАНДЫРАТЫН ҚҰРЫЛЫС МАТЕРИАЛДАРЫАЙМАҚТЫҚ СӘУЛЕТ ӨНЕРІНДЕГІ КІРПІШ

Г.С. Абдрасилова*

*Халықаралық білім беру корпорациясы, Алматы, Қазақстан

https://doi.org/10.51488/1680-080X/2022.3-24 

 

АңдатпаАймақтық сәулет бейнесін қалыптастырудағы құрылыс материалдарының рөлі қарастырыладыҒимараттардың қасбеттерін пластикалық бай әшекелеуінде және оларға «жергілікті» сипат беру үшін кірпіш қалауын пайдалану мүмкіндіктері айқын­даладыӘр түрлі елдердің дәстүрлі құрылысында бұрыннан бері қолданылып келе жатқан кірпіш ХХІ ғасырда сәулеттің белсенді пластикалық компоненті ретінде кең танымал бола бастады.

Түйін сөздер: аймақтық сәулеттүпнұсқа құрылыс материалдарыкірпішдәстүрлі құрылыс техникасықасбеттер пластикасы.

 

Жүктеу

 


ЖАККАРД ТІНДЕРІ ҚҰРЫЛЫМЫНЫҢ ПАРАМЕТРЛЕРІН ЗЕРТТЕУ

Н.И. Бердіқұл1*, М.К. Уразов2, К. Ақмалайұлы1

1 Қ.Сәтбаев атындағы Қазақ Ұлттық зерттеу техникалық университеті, Алматы, Қазақстан

2 Термез мемлекеттік университеті, Термез, Өзбекстан

https://doi.org/10.51488/1680-080X/2022.3-02      

 

Аңдатпа. Бұл мақалада жаккард матаның құрылымдық параметрлері зерттелді. Негізгі жіптердің иілу толқынының биіктігі және қысқа, орташа және ұзын қабаттасуы бар негізгі тоқымалардың жаккард матасына арналған үйрек, үйрек иілу толқындарының биіктігін анықтайтын коэффициентке байланысты анықталады. Жаккард матасында тоқу ұзын қабаттардан қысқа қабаттарға ауысқан кезде анықталды: негіздегі және Үйректегі максималды тығыздық азаяды; негіздегі және үйректегі геометриялық тығыздық артады.

Түйін сөздер: мата, тоқу, қабаттасу, тығыздық, толтырғыш.

 

Жүктеу

 


ҚАЗІРГІ ЗАМАНҒЫ АЙМАҚТЫҚ СӘУЛЕТИННОВАЦИЯЛЫҚ ТЕХНОЛОГИЯЛАРДЫ ЕНГІЗУ АРҚЫЛЫ ДӘСТҮРЛІ ҚҰРЫЛЫС ӘДІСТЕРІН ҚАЙТА ҚАРАСТЫРУ

Ұ. Жолдас1, Г.С. Абдрасилова1*

Халықаралық білім беру корпорациясы, Алматы, Қазақстан

https://doi.org/10.51488/1680-080X/2022.3-01

 

Аңдатпа. Ғасырлар бойы жергілікті табиғи-климаттық жағдайлар әлемнің әртүрлі елдерінде бірегей құрылыс әдістері негізінде жергілікті материалдардан салынған тұрғын үйлердің ерекше түрлерін қалыптастырдыАдамның қоршаған ортамен өзара әрекеттесуінің нәтижелі тәжірибесіқұрылыс әдістерін жетілдіруіәртүрлі мәдениеттің қосқан үлесі ХХІ ғасырда сәулеттің алуан түрінде жаңа түсінік табудаМақалада жаһандық инновациялық технологиялар контексінде құрылыстың дәстүрлі әдістерін қайта қарастыру формалары мен құралдары және олардың қазіргі аймақтық архитектурада бірегейлікті қалыптастыруға әсері көрсетілген.

Түйін сөздер: аймақтық сәулетдәстүрлі сәулетқұрылыс әдістеріинновациялық технологиялараймақтық бірегейлік.

 

Жүктеу

 


ҚАРАҒАНДЫ ҚАЛАСЫНЫҢ ҮЛГІСІНДЕ ҚАЗАҚСТАНДА АУЛА АУМАҚТАРЫНЫҢ ҚАЗІРГІ ПРОБЛЕМАЛАРЫ

А.Ж. Жусупбеков1, И.А. Дхомане2*

1Л.Н. Гумилев атындағы Еуразия ұлттық университеті, Нұр-Сұлтан, Қазақстан

2С. Сейфуллин атындағы Қазақ агротехникалық университеті, Нұр-Сұлтан, Қазақстан

https://doi.org/10.51488/1680-080X/2022.3-03

 

АндатпаМақалада Қазақстандағы Қарағанды қаласының мысалында XX ғасырдың 70-80-ші жылдардағы индустриялық үй құрылысы кезеңіндегі тұрғын үй құрылыстарының аула аумақтары қарастырыладыАғымдағы жағдайға талдау жүргізіледіұйымдастыруфункционалдық аймақтарға бөлуаула кеңістігін абаттандыруӨткен ғасырда пайда болған тұрғын үй маңындағы аумақтарды ұйымдастыруда туындайтын проблемалар және олардың елдің экономикалық өсуі мен модернизациясы шеңберіндегі сәйкестігі туралы мәселе қозғалдыҚолданыстағы тұрғын үй құрылысының аула аумағын қайта құру жобасын жүзеге асыру кезінде туындауы мүмкін проблемалар қарастырылуда.

Түйін сөздер: аула кеңістіктері, қайта құру, қайта құру, тұрақтар, жер асты паркингі, тұрғын орта, тұрғын үй құрылыстары, қалыптау.

 

Жүктеу

 


ЖЕРАСТЫ КЕҢІСТІГІН ИГЕРУ МӘСЕЛЕЛЕРІ: ПРАКТИКА ЖӘНЕ КЕШЕНДІ ЖОСПАРЛАУ ЖӘНЕ ҚҰРЫЛЫС ТӘЖІРИБЕСІ

Қ.ТИбрагимова1Н.ЖКозбагарова2*О.ГГорпинич2

1 «Алматыбасжоспар» ҒЗИ» ЖШС, Алматы, Қазақстан

Халықаралық білім беру корпорациясы, Алматы, Қазақстан

https://doi.org/10.51488/1680-080X/2022.3-04

 

АңдатпаҚалалық жоспарлау кешендерінің жерасты кеңістігін дамытуға және жер учаскелерін бұзудың кешенді тәсілінің болмауы және жер заңнамасын бұзудың болмауы Алматы қаласының орталық ортасының сәулет-кеңістіктегі қасиеттерінің жоға­луы­на әкеледіШетелдік тәжірибеге сүйене отырыппайдаланылуы Алматы қаласының Бас жоспарын құруға арналған жерасты кеңістігінің дамуына кешенді науқанды жүзеге асырудаолардың ішінде шаралар атап өтіледі.

Түйін сөздер: қалалық ортаны интенсификациялау тәсілдеріжерасты кеңістігін кешенді дамыту тәсілдеріжалпы аудандаржер учаскелеріжердің меншігі.

 

Жүктеу

 


ҚАЛАЛЫҚ ЖЕРАСТЫ ҚОҒАМДЫҚ КЕҢІСТІКТЕРІ ЖҮЙЕСІНДЕГІ СПОРТТЫҚ-САУЫҚТЫРУ ОБЪЕКТІЛЕРІ

Н.ЖКозбагарова1Қ.ТИбрагимова2*

1 Халықаралық білім беру корпорациясы, Алматы, Қазақстан

2 «Алматыбасжоспар» ҒЗИ» ЖШС, Алматы, Қазақстан

https://doi.org/10.51488/1680-080X/2022.3-05

 

Аңдатпа. Жер асты урбанистикасы – бұл тұрақты қалаларды дамытудың маңызды жолыоның маңызды құрамдас бөлігі – «Салауатты қала» тұжырымдамасыоның бір бөлігі – спорттық-сауықтыру демалысыМақалада Алматы метрополитенінің станцияларынан жаяу жүргіншілерге қолжетімді аймақтағы ашық спорт алаңдары мен жабық құрылыстардың қазіргі локациясын графоаналитикалық талдау нәтижелері ұсынылғанБұл нәтижелер Алматы қаласының дамуымен өзара байланыста жерасты ортасын перспективалық функционалдық-кеңістіктік игерудің модельдерін әзірлеу кезінде ескерілуі мүмкін.

Түйін сөздер: аумақтың тапшылығы, жерді пайдалану, жерасты бассейндері, жерасты қоғамдық кеңістігі, жерасты скейтпаркі.

 

Жүктеу

 


«ҚАЛА ЖҮРЕГІ» ЖӘНЕ «ТІРШІЛІК ЕТУ ОРТАСЫ» «ӨМІР СҮРУ ОРТАСЫ» ҰҒЫМЫНЫҢ ҚАЛЫПТАСУЫНЫҢ АЛҒЫШАРТТАРЫ РЕТІНДЕ

Т.ЮКоротеева 1А.ТАхмедова 1*

Қ.Сәтбаев атындағы Қазақ ұлттық зерттеу техникалық университеті, Алматы, Қазақстан

https://doi.org/10.51488/1680-080X/2022.3-22

 

Аңдатпа. Мақалада қазіргі заманғы «өмір сүру ортасы» ұғымының пайда болу мәселелеріне қатысты тарихи алғышарттар мен теориялық көздер қарастырыладыӨткен ғасырдың ортасында «қала жүрегі» және «тіршілік ету ортасы» сияқты терминдер ұғымдарын анықтау үшін теориялық еңбектерге талдау жасалды - олардың негізгі ережелері қалалардың қазіргі өмір сүру ортасының кеңістігін ұйымдастыруда маңызды рөл атқарады.

Түйін сөздер: CIAM, қаланың тұрғын ортасыгуманизммодернизмтұрғын үй.

 

Жүктеу

 


ҚАЗАҚСТАН СӘУЛЕТІНІҢ ЖЕТІСТІКТЕРІ МЕН ДАМУ ПЕРСПЕКТИВАЛАРЫ

Б.УКуспангалиев1К.ИСамойлов1О.НПриемец2*

1Сәтбаев университеті, Алматы, Қазақстан

2Халықаралық білім беру корпорациясы, Алматы, Қазақстан

https://doi.org/10.51488/1680-080X/2022.3-06

 

Аңдатпа. Қазақстанның өткен отыз жылдық даму тарихы оның сәулетінде айқын көрініс тапты. Қазақстанның мемлекеттік тәуелсіздік алуы отандық сәулет өнерінің дамуының жаңа, ерекше кезеңін айқындады. Қазақстан сәулеті әлемдік сәулет процесінің маңызды құрамдас бөлігіне айналды, ал өткен ғасырдың ортасында қалыптасқан сәулет мектебі ағымдағы ғасырда әлемнің көптеген елдерінде сұранысқа ие және табысты жұмыс істейтін мамандардың ұдайы өндірілуін қамтамасыз етті.

Түйін сөздер: Қазақстан сәулеті, қалыптастыру, стильдер, инновациялар, тұрақты даму.

 

Жүктеу

 


СОФТ МӘДЕНИЕТ СӘУЛЕТІ: ЖАҢАЛЫҚ ЖӘНЕ ОЛАРДЫҢ ФУНКЦИОНАЛДЫҚ ҮЙЛЕСІМДІЛІГІ

А.СНабиев*

Халықаралық білім беру корпорациясы, Алматы, Қазақстан

https://doi.org/10.51488/1680-080X/2022.3-07

 

АндатпаЗерттеу мақаласында құрылыста сәулет және инженерлік есептеулер үшін қолданылатын бірнеше заманауи компьютерлік бағдарламаларға шолу жасаладысоныменқатар олардың басқа өнімдермен өзара әрекеттесу мәдениеті және сандық мүмкіндіктердің перспективалары қарастырыладыСондай-ақвизуалды бағдарламалау негізінде күрделі есептеулер мен қоршаған орта объектілері модельденетін түрлі жобаларға арналған Autodesk FormIt, Autodesk Revit + Dynamo және Rhinoceros 3D + Grasshopper бағдарламаларының функционалдық үйлесімділігіне шолу және салыстырмалы талдаусондай-ақ BIM платформасы бар тұжырымдаманы визуализациялау қарастырылған.

Түйін сөздер: компьютерлік бағдарламаларинтероперабельділікфункционалдық үйлесімділік, Autodesk, FormIt, Revit, Dynamo, Rhino, Grasshopper плагиндері.

 

Жүктеу

 


АГРОЭКОТУРИСТІК КЕШЕНДЕРГЕ АРНАЛҒАН ТЕҢІЗ КОНТЕЙНЕРЛЕРІ МЫСАЛЫНДА МОДУЛЬДІК ЖҮЙЕЛЕРДІ ПАЙДАЛАНУДЫҢ ТЕОРИЯЛЫҚ ЖӘНЕ ПРАКТИКАЛЫҚ АСПЕКТІЛЕРІ

И.И. Остапенко1, А.А. Брянцев1*

1Халықаралық білім беру корпорациясы, Алматы, Қазақстан

https://doi.org/10.51488/1680-080X/2022.3-08

 

АндатпаКонтейнерлер сияқты модульдік жүйелерден жасалған ғимараттардың маңызды сипаттамасы оларды жеке деәртүрлі сандық және комбинаторлық комбинациялардада пайдалану мүмкіндігікөрмеге және қызмет көрсетуге қажетті ғимараттарды қалыптастырадыТабиғи себептерге байланысты агроэкотуризм объектілері құрылыс инфрақұрылымы дамыған жерлерден алыс орналасқанБұл сәйкес ғимараттар мен құрылыстарды салуды айтарлықтай қиындатадыӘлемдік ауқымды тәжірибе мұндай мүмкіндіктердің бар екенін көрсетедіНысандарды жоспарлаудың мүмкін нұсқалары мақалада талқыланады.

Түйін сөздер: агроэкотуристік кешендертеңіз контейнерлермодульдік контейнерлерконтейнерлік сәулеттұрақты сәулетмодульдік жүйелер.

 

Жүктеу

 


 

ҚҰРЫЛЫС КОНСТРУКЦИЯЛАРЫ МЕН МАТЕРИАЛДАРЫ 

 


ТОПЫРАҚ ЕРНЕУЛЕРІНІҢ, ТРАНШЕЯЛАРДЫҢ ЖӘНЕ ОРЛАРДЫҢ ЖАЛПЫ ТҰРАҚТЫЛЫҒЫН ЗЕРТТЕУ ӘДІСІ

С.КАхмедиев1М.ЖБакиров1Г.ДТаженова1, В.Ф. Михайлов1*, И.С. Куанов1

1А. Сағынов атындағы Қарағанды техникалық университеті, Қарағанды, Қазақстан

https://doi.org/10.51488/1680-080X/2022.3-09

 

Аңдатпа. Жұмыста топырақ борттарының, траншеялар мен арықтардың жалпы тұрақтылығын зерттеу әдістерінің бірі қарастырылған. Өз салмағынан басқа аралас құрылыстардан (ғимараттардан) «қосымша күш», ішкі үйкеліс бұрышын және «борттардағы» көп қабатты топырақ массивінің ілінісу күшін ескеретін топырақ массивінің орнықтылық қорының коэффициентін есептеу үшін талдамалық өрнек келтірілген. Дөңгелек цилиндрлік сырғанау әдісі қолданылады.

Түйін сөздер: топырақ борттарының орнықтылығы, орнықтылық қорының коэффициенті, топырақтардағы ілінісу күші, топырақ массиві, дөңгелек цилиндрлік сырғанау бетінің әдісі.

Жүктеу

 


ШЫҒЫС ҚАЗАҚСТАН АУМАҒЫНДАҒЫ ЗАМАНАУИ
ГЕОДИНАМИКАЛЫҚ ҮДЕРІСТЕРДІ СПУТНИКТІК ГЕОДЕЗИЯ ЖӘНЕ ЛИНЕАМЕТТІК ТАЛДАУ ӘДІСТЕРІ АРҚЫЛЫ МОНИТОРИНГ ЖАСАУ

А.Ж. Бибосынов1, Б.А. Искаков1*, Д.Н. Талгарбаева1, А.С. Уразалиев1

ЕЖШС «Ионосфера институты», Алматы, Қазақстан

https://doi.org/10.51488/1680-080X/2022.3-10

 

Аңдатпа. Осы мақалада ұсынылған жұмыс, ең алдымен, әртүрлі сейсмогеологиялық жағдайларда орналасқан Шығыс Қазақстан облысы аумақтарының геодинамикалық даму ерекшеліктерін зерттеуге бағытталған.

Бұл жұмыстардың нәтижелері қашықтан және GPS деректерін пайдалану негізінде жасалған карталар түрінде ұсынылған. Геодинамикалық негіздемені жер үсті әдістерімен әзірлеу іздестіру жұмыстарын жүргізуге көп уақыт пен қаражатты талап ететіндіктен, авторлар спутниктік түсірілім деректерін дешифрлеуге негізделген кешенді ұсынды.

Түйін сөздер: GPS-мониторинг, линеаменттік талдау, деформация, Шығыс Қазақ­стан облысы, геодинамикалық белсенділік.

 

Жүктеу

 


ТӘЖІРИБЕЛЕРДІ ЖОСПАРЛАУ ЖӘНЕ БЕТОН ҚҰРАМЫН ТАҢДАУ НӘТИЖЕЛЕРІН СТАТИКАЛЫҚ ӨҢДЕУ

Р.ТБржанов1*, М.ҚСүйменова1Г.ИЕсполай1К.МШайхиева1А.ҚҚұрбанмагомедов 2

1КЕАҚ Ш. Есенов атындағы Каспий технологиялар және инжиниринг университеті, Ақтау, Қазақстан

2Ресей халықтар достығы университеті, Мәскеу, Ресей Федерациясы

https://doi.org/10.51488/1680-080X/2022.3-11

 

Аңдатпа. Бетондар мен ерітінділердің оңтайлы құрамдарын жобалау кезінде бетондар мен ерітінділердің тұтынушылық қасиеттерінің құрылымдық сипаттамаларға тәуелділігін белгілейтін белсенді эксперимент жүргізу маңызды кезең болып табылады. Зерттеудің осы кезеңінде біз сұрап отырған құндылықтардың құрылымдық сипатта-малары арасындағы байланысты дұрыс қолдану өте маңызды. Біз бұл мәндерді алдын ала нүктелік эксперименттер арқылы анықтаймыз, oлардың әсерінің бетонның соңғы қасиеттеріне максималды әсерін алу үшің.

Түйін сөздер: эксперименттің жоспарлауы, вариация деңгейлері, вариация интер-валдары, өлшемдердің дәлдігі, адекваттылығын тексеру, қайталану дисперсиясы, жос-парлау матрицасы.

 

Жүктеу

 


СЕЙСМИКАЛЫҚ БЕЛСЕНДІ АЙМАҚТАРДА ЖОБАЛАУ КЕЗІНДЕ ОРТАША ҚАБАТТЫ ҚАҢҚАЛЫ ҒИМАРАТТАРДЫ ҚОЛДАНУ

Б.ТЕрімбетов1Б.МЧалабаев1Я.БҚұнанбаева1*Ж.АҮсенқұлов1, Ф.Х. Аубакирова1, Б.Қ. Дүйсенбеков1

1М. Әуезов атындағы Оңтүстік Қазақстан университеті, Шымкент, Қазақстан

https://doi.org/10.51488/1680-080X/2022.3-12

 

Аңдатпа. Бұл мақалада айналмалы-иілмелі жүйелі және тұрақты нұсқалы конструк-тивтік схемалы қаңқалы бес қабатты ғимараттың сейсмикалық әсерді есепке ала отырып, ерекше үйлесім жүктемелерінің әрекетіне сандық зерттеу мәселелері қарастырылған. Алынған нәтижелердің негізінде, қаңқалы ғимараттарды жобалау барысында ғимаратқа сейсмикалық әсер ету әсерін төмендетуге мүмкіндік беретін ұсыныстар берілді.

Түйін сөздер: жоспардағы тұрақты пішінді рамалық ғимарат, бұралу кезіндегі ғимараттың қаттылығы, бұралу жүйесі, сейсмикалық әсердің әсері.

 

Жүктеу

 


ІЗДЕНІСТЕР ЖҰМЫСТАРЫН ЖҮРГІЗУ КЕЗІНДЕГІ ТОПЫРАҚТЫ ДАЛАЛЫҚ СЫНАУ

А.К. Жанкина1*, А.Ж. Жусупбеков1, А.С. Тулебекова1, А.К. Тлеубаева1

1Л.Н. Гумилев атындағы Еуразиялық ұлттық университеті, Нұр-Сұлтан, Қазақстан

https://doi.org/10.51488/1680-080X/2022.3-13

 

Аңдатпа. Шөгетін топырақтарда орналасқан жолдардың негіздерін зерттеу өзекті мәселе болып табылады, өйткені бұл топырақтар құрғақ түрінде айтарлықтай беріктік көрсететініне қарамастан, олар ылғалданған кезде кенеттен шөгуді көрсетуі мүмкін, бұл автомобиль жолын пайдалану кезеңінде орны толмас салдарға әкелуі мүмкін. Бұл мақалада топырақтың физика-механикалық қасиеттерін зертханалық зерттеу нәтижелері, штамппен далалық сынау нәтижелері ұсынылған, олар жиынтықта ең аз шығындар мен ысырапсыз автомобиль жолын одан әрі жобалау үшін топырақтың жай-күйі туралы неғұрлым толық және дәл көрініс береді.

Түйін сөздер: шөгетін топырақ, физикалық-механикалық қасиеттер, штамппен сынау, жүк көтергіштік, жол.

 

Жүктеу

 


МАРК – ХЛЕБНИКОВО (МЦД-1)МӘСКЕУ ОРТАЛЫҚ ДИАМЕТРІНІҢ УЧАСКЕСІНДЕ ТЕМІРЖОЛ ҚУАТЫН АРТТЫРУ КЕЗІНДЕ ЖЕР ТӨСЕМІНІҢ СЕНІМДІЛІГІН БАҒАЛАУ ЖӘНЕ ҚАМТАМАСЫЗ ЕТУ

А.А. Зайцев1*, Д.П. Кожелев1

1 Ресей көлік университеті, Мәскеу, Ресей

https://doi.org/10.51488/1680-080X/2022.3-14

 

Аңдатпа. Мақалада Мәскеу Орталық диаметрінің (МЦД-1) жол учаскесінде жер төсемінің пайдалану сенімділігін қамтамасыз ету нұсқалары қарастырылады. Авторлар учаске туралы ақпаратқа талдау жүргізді, учаске объектілерінің бірінде беткейлердің тұрақтылығын есептеді және техникалық шешімдер қабылдады. Негізгі әзірленген техникалық құрылғылар тірек құрылымын – Марк Лобняның Мәскеу жылдамдық диаметрі учаскесіндегі Террамеш жүйесінің армогрунт қабырғасын салу болды.

Түйін сөздер: қуат көрсеткіштері, теміржол жолы, жер төсемі, тіреу қабырғасы, Террамеш қабырғасы, рельсті қауіпсіздік пакеті.

 

Жүктеу

 


ЖЫЛЖЫМАЛЫ ҚҰРАМНЫҢ ЖОЛДАҒЫ ВИБРОДИНАМИКАЛЫҚ ӘСЕРІН БАҒАЛАУ КРИТЕРИЙЛЕРІН НЕГІЗДЕУ

М.Я. Квашнин1, А.А. Жангабылова2*, А.К. Курбенова2, С.Б. Кыстаубаев2

1 Логистика және көлік академиясы, Алматы, Қазақстан

Қ.И. Сәтбаев атындағы Қазақ ұлттық техникалық зерттеу университеті, Алматы, Қазақстан

https://doi.org/10.51488/1680-080X/2022.3-15

 

Аңдатпа. Бұл әдебиетте жылжымалы құрамның вибродинамикалық әсерінен Pendrol және KПП-5 типті аралық рельс бекіткіштері бар темір жол жолының механикалық тербелістерін өлшеу және талдаудың кейбір нәтижелері келтірілген. Алынған нәтиже­лерді рельсті бекітудің ең оңтайлы түрін таңдауды негіздеу критерийлерінің бірі ретінде пайдалануға болады.

Түйін сөздер: аралық рельс бекітпелер, жылжымалы құрам, тербеліс жылдамдығы, дірілді ауыстырудың осциллограммасы, вибродиагностика.

 

Жүктеу

 


САНДЫҚ ҚҰРЫЛЫС КІТАПХАНАЛАРЫ КОНТЕКСТІНДЕ ПАРАМЕТРЛІК АҚПАРАТТЫҚ МОДЕЛЬДЕУ ӘДІСТЕРІН ДАМЫТУ

А.В. Семочкин1*, А.Н. Бендик2, И.В. Нестеров1

1Ресей көлік университеті, Мәскеу, Ресей

2Ресей мемлекеттік қатынас жолдары университеті, Ростов-на-Дону, Ресей

https://doi.org/10.51488/1680-080X/2022.3-16

 

АңдатпаМақалада ақпараттық модельдеу процесінде конструкцияларды жобалау және өндіру деректерімен жұмыс істеуге қатысты параметрлік модельдеу әдістері зерттеледіЗерттеу параметрлік модельдеу арқылы іске асырудың алғашқы кезеңдерінде жобалық беттермен автоматтандырылған дизайн аясында құрылыс деректерін біріктіруге мүмкіндік беретін алгоритмдерді зерттеуге арналғанЖобалау шешімдерін жуықтау және оларды құрылыстың технологиялылығына бағалау үшін жобалау критерийлері мен ақпараттық модельдеу кітапханаларын позициялау мәселелері зерттелуде.

Түйін сөздерақпараттық модельдеу технологиясы (АМТ), деректер массивіжобалау және құрылысдеректер ағыныақпараттық модельдеу кітапханасыпараметрлік модельдеуғимараттың өмірлік циклі.

 

Жүктеу

 


ЦЕМЕНТ ӨНДІРІСІНДЕ ҚОСПА РЕТІНДЕ МҰНАЙ ШЛАМЫН ҚОЛДАНУ

А.Н. Чинакулова1*, Р.К. Ниязбекова1

С.Сейфуллин атындағы Қазақ агротехникалық университеті, Нұр-Сұлтан, Қазақстан

https://doi.org/10.51488/1680-080X/2022.3-17

 

Аңдатпа. Мұнай шламы мұнай өнеркәсібінде түзілетін ең маңызды қалдықтардың бірі болып табылады. Мақалада мұнай өңдеуден, тасымалдаудан және әртүрлі авариядан пайда болатын мұнай шламын цементтік композицияларда қоспа ретінде пайдалану нәтижелері көрсетілген. Мұнай шламын цемент массасына есептегенде 7,5% - дық қоспасы цементтің беріктілігін жоғарылататыны анықталып, экоэкологиялық дамудың режимдерінде қайта өңдеу, майлы шөгінділерді жоюдың тиімді жолдарын ұсынады.

Түйін сөздер: мұнай шламы, цементтік композициялар, қалыпты қоюлығы, цемент­тің беріктілігі, қоспалар.

 

Жүктеу

 


КӨПІРДІҢ ЖАҒАЛАУЛАР МЕН ТҮЙІСУІНІҢ АҚАУЛАРЫН ЖОЮ

Ә. Шалқаров1*, Қ. Ә. Шалқар1

1Қазақстан жол ғылыми-зерттеу институты, Алматы, Қазақстан

https://doi.org/10.51488/1680-080X/2022.3-20

 

Аңдатпа. Жұмыста көпірдің үйінділер мен түйісуінде ақаулардың пайда болу себептері, көпір құрылыстарына жақындайтын үйінді негізінің әлсіз топырақтарын күшейту әдістері қарастырылған. Заманауи технологиялар мен қадалардың түрлерін қолдана отырып, үйіндінің негізін нығайтудың жаңа әдістері келтірілген. Қиыршақ тас қадарарды қолдану әлсіз негіздердің топырақтарының беріктік пен деформациялық қасиеттерін жоғарылатады және ақауларды пайда болдырмайды.

Түйін сөздер: қадалық технологиялар, негізді күшейту, әлсіз топырақтар, үйіндінің деформациясы, қиыршақ тас қадалар көпір қүрылыстары жүк көтеру қабілеті.

 

Жүктеу

 


КӨПІР ҚҰРЫЛЫСТАРЫНЫҢ КІРЕБЕРІС ҮЙІНДІМЕН ТҮЙІСУІНІҢ КОНСТРУКТИВТІК ЭЛЕМЕНТТЕРІН ЖЕТІЛДІРУ

Қ. Ә. Шалқар1, Ә. Шалқаров1*

1Қазақстан жол ғылыми-зерттеу институты, Алматы, Қазақстан

https://doi.org/10.51488/1680-080X/2022.3-23

 

Аңдатпа. Көпір құрылыстары мен көлік айрықтарының құрамындағы Армогрунт конструкциялары Қазақстанда тек 2017 жылдан бастап қолданыла бастады. Жұмыста армогрунт жүйелерін қолдана отырып, көпір құрылыстарын үйіндімен байланыстырудың жаңа құрылымдық шешімдері қарастырылған. Көпір құрылыстарының кіреберісі мен үйіндңнің түйісуінің жаңа конструкцияларын қолдаудың тиімділігі берілген.

Түйін сөздер: армогрунт жүйесі, арматуралаушы элемент, геосинтетикалық материалдар, үйінлі,көпір құрылыстары, үйінді мен көпір құрылыстардың түйісуі.

 

Жүктеу 

 


 

ИНЖЕНЕРЛІК ЖҮЙЕЛЕР МЕН ЖЕЛІЛЕР. ЭКОЛОГИЯ

 


ӨНДІРІСТІҢ ӘР ТҮРЛІ САЛАЛАРЫНДАҒЫ ЖАРАҚАТТАНУШЫЛЫҚ ӘДІСТЕРІ

Р.Е. Жумагулова1, Г.Ж. Жараспаева1*  

1Халықаралық білім беру корпорациясы, Алматы, Қазақстан 

https://doi.org/10.51488/1680-080X/2022.3-18

 

Аңдатпа. Бүгінгі таңда өндірістік жарақаттанушылықты талдау мен болжаудың әр түрлі әдістері барАлайда жарақаттардың түбегейлі себептерін нақты бөліп көрсету әлі де мүмкін емесӨндірістік жарақаттану кез келген өндірісте әрқашан бар және кәсіпорындағы еңбек қорғауды басқарудың негізгі міндеті оны барынша төмендету. Осы мекемеде жарақаттанушылықты талдау барысында кешенді көзқарас қолданылдыдәстүрлі статистикалық талдау әдісінінен басқа жарақаттанушылықтың топтық талдауытопографиялық және талдаудың ықтималдық әдістері жүргізілді.

Түйін сөздер: жарақатәдістерөндірісстатистиказерттеушаралар.

 

Жүктеу 

 


ЭКОЛОГИЯЛЫҚ МӘСЕЛЕЛЕРДІҢ ШЕШІМІ РЕТІНДЕ ЖАСЫЛ ҚҰРЫЛЫСТЫ ЕҢГІЗУДІҢ ӨЗЕКТІЛІГІ

Т.К. Cамуратова1*, С.К. Калибекова1

1Л. Н. Гумилев атындағы Еуразия ұлттық университеті, Нұр-Султан, Қазақстан

https://doi.org/10.51488/1680-080X/2022.3-19

 

АңдатпаБұл мақала Қазақстандағы экологиялық проблемаларды шешу жолдарын анықтауға арналғанМәселені жан-жақты қарастыру үшін ең тиімдісі ретінде аралас зерттеу әдісі таңдалдыҚұрылыстың ұйымдық жүйесіқұрылыс және әрлеу материалдарын өндіру кезіндегі шығарындылар деңгейісондай-ақ ғимаратты бұзудан кейінгі құрылыс қалдықтары талдандыЗерттеу негізінде авторлар құрылыстың жобалық және ғылыми-зерттеу қызметін жетілдіру қажеттілігін анықтапнегіздеді.

Түйін сөздер: жобалық қызметжобажасыл құрылыстұрақты дамуқұрылысэко қала.

 

Жүктеу

 


 

ГУМАНИТАРЛЫҚ ЖӘНЕ ЖАРАТЫЛЫСТАНУ ҒЫЛЫМДАРЫ. ЭКОНОМИКА 

 


ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ СПОРТ КОМАНДАЛАРЫН ҚҰҚЫҚТЫҚ РЕТТЕУ ЖӘНЕ ХАЛЫҚАРАЛЫҚ ТӘЖІРИБЕ

Ш.АЗабих1*К.ЖЗабих2

1Әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университеті, Almaty, Kazakhstan

2Қазақстан инновациялық және телекоммуникациялық жүйелер университеті, Алматы, Қазақстан

https://doi.org/10.51488/1680-080X/2022.3-21

 

Аңдатпа. Бұл мақалада автор қазақстандық командалардың спорттық қызметін реттеудің құқықтық сипатын және спорттық ұйымдармен еңбек қатынастарына қатысатын кәсіби ойыншылар мен жаттықтырушылардың құқықтық жағдайын қарастырадыДене шынықтыру және спорт саласындағы еңбек қатынастарын бірыңғай құқықтық реттеу қажеттілігі негізделедіАвтор «спорттық келісімшарт» ұғымын Қазақстан Республикасының заңнамасына енгізуге ерекше назар аударады.

Түйін сөздерқұқықзаңеңбек заңнамасыспорткелісім-шартқұрама командамемлекет.

 

Жүктеу

 


 


Яндекс.Метрика